Trwa ładowanie...
d20s7ur
d20s7ur
espi

NOVITA - Wyniki ekonomiczno ? finansowe Spółki za miesiąc październik oraz za 10 miesięcy 2014 ro ...

NOVITA - Wyniki ekonomiczno ? finansowe Spółki za miesiąc październik oraz za 10 miesięcy 2014 roku (93/14)
Share
d20s7ur

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 93 | / | 14 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NOVITA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wyniki ekonomiczno ? finansowe Spółki za miesiąc październik oraz za 10 miesięcy 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Akcyjnej NOVITA informuje, że w październiku 2014 roku Spółka uzyskała następujące wyniki finansowe: - przychody ze sprzedaży ogółem - 6 627 tys. zł, - zysk z działalności operacyjnej - 1 185 tys. zł, - zysk brutto - 1 179 tys. zł, - zysk netto - 988 tys. zł. W porównaniu do wyników uzyskanych przez Spółkę w analogicznym okresie ubiegłego roku: przychody ze sprzedaży stanowią 83%, zysk z działalności operacyjnej stanowi 112%, zysk brutto stanowi 114% natomiast zysk netto stanowi 118%. Uzyskane za 10 miesięcy 2014 roku wyniki Spółki ukształtowały się jak niżej: - przychody ze sprzedaży ogółem - 73 236 tys. zł, - zysk z działalności operacyjnej - 11 650 tys. zł, - zysk brutto - 11 494 tys. zł, - zysk netto - 9 215 tys. zł. W porównaniu do wyników uzyskanych przez Spółkę w okresie 10 miesięcy ubiegłego roku osiągnięte w analogicznym okresie b.r. wyniki stanowią: przychody ze sprzedaży: 108%, zysk z działalności operacyjnej: 162%, zysk brutto 164% natomiast zysk netto: 163%. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NOVITA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOVITA Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-722 Zielona Góra
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Dekoracyjna 3
(ulica) (numer)
068 456 12 01 068 456 13 51
(telefon) (fax)
novita@novita.com.pl www.novita.com.pl
(e-mail) (www)
929-009-40-94 970307115
(NIP) (REGON)
d20s7ur

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Radosław Muzioł Prezes Zarządu
2014-11-21 Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20s7ur

Podziel się opinią

Share
d20s7ur
d20s7ur