Trwa ładowanie...
d3bydld
indeksy

Odchodzimy

Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów. Po wyższym otwarciu pojawiła się podaż, która sprawiała, iż w kolejnych godzinach ruch cen odbywał się w ograniczonym zakresie zmienności. W końcówce sesji nastąpiło wybicie w górę, a zamknięcie nastąpiło na dziennych maksimach (poza mWIG-40).

Share
d3bydld

Wymowa sesji jest pozytywna i sugeruje kontynuację wzrostu w najbliższych godzinach. Najbliższy opór dla WIG-20 wyznacza linia przyspieszonego trendu spadkowego, która znajduje się na 2460. Jej przebicie będzie zapowiadało atak na ostatnie maksimum na 2466. W przypadku jego przebicia podaż winna ujawnić się na 2480. Kluczowe znaczenie w krótkim terminie ma 2493, gdzie znajduje się wcześniejsze maksimum oraz linia trendu spadkowego. Ewentualne sforsowanie tego poziomu będzie przełamywało sekwencję coraz niższych lokalnych maksimów i winno otwierać drogę do silniejszej zwyżki. Kolejne bariery podażowe widziałbym na 2513 i 2520, a w przypadku mocniejszego ruchu na 2552. Najbliższe wsparcie to 2443, a w razie jego przełamania będę zwracał uwagę na 2431. Poziom ten nie powinien zostać przełamany, jeśli zwyżka ma być kontynuowana. W innym przypadku spadek poniżej tego pułapu będzie wskazywał na korekcyjny charakter wzrostu i zapowiadał test minimów na 2420 i 2407. Ich przełamanie będzie miało negatywne przesłanie
i będzie sugerowało pogłębienie tendencji spadkowej do zakresu 2370-2382. Pozytywna aura na światowych rynkach winna sprzyjać kupującym, a przed sesją rodzi się pytanie czy ponownie wyższe poziomy nie zostaną wykorzystane przez sprzedających. Z drugiej strony dziś kończy się miesiąc luty, a to będzie zachęcało kupujących do walki o odrobienie strat w skali miesiąca. WIG-20 zakończył styczeń na 2492 i ten pułap zapewne będzie ambicją strony popytowej.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/30742/poranny_20130228.pdf )
Tomasz Jerzyk
analityk techniczny
DM BZ WBK

d3bydld

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d3bydld

Podziel się opinią

Share
d3bydld
d3bydld