Trwa ładowanie...
d4m0n94

Odpisy Banku BPH spadły o 59% r/r w ub.r.,wskaźnik NPL obniżył się do 9,4%

Warszawa, 20.03.2015 (ISBnews) - Odpisy z tytułu utraty wartości Banku BPH spadły o 59% r/r do 57 mln zł w 2014 roku, zaś w samym IV kw. ich wartość spadła o 95% do 3 mln zł, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) obniżył się do 9,4% na koniec ub. roku wobec 11,6% rok wcześniej.

Share
d4m0n94

"Tak istotny spadek poziomu łącznych strat kredytowych banku był głównie efektem istotnego zmniejszenia wyniku z tytułu odpisów na portfel z utratą wartości tj. o 134,2 mln zł (48,8%) do kwoty 140,9 mln zł wobec 275,1 mln zł w 2013 roku, co związane było ze znaczącą redukcją tego portfela oraz poprawą jego jakości w wyniku mniejszej ilości nowych kredytów z utratą wartości (default), jak też skutecznych procesów windykacji, głównie w obszarze kredytów detalicznych oraz restrukturyzacji w portfelu komercyjnym, wspartych zintensyfikowaną sprzedażą nieściągalnych długów" - czytamy w raporcie.

Dodatkowo w wyniku przeprowadzonych, zasadniczo w IV kw. 2014 roku, standardowych walidacji modeli wyceny nastąpiło zmniejszenie rezerwy IBNR, głównie jako efekt zanotowanej poprawy parametrów, w tym w szczególności parametru PD (prawdopodobieństwo defaultu) w portfelu kredytów detalicznych, podano także.

W 2014 roku łączna kwota odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła 57,5 mln zł wobec 139,2 mln zł za 2013 rok i była niższa o 58,7% w skali roku.

d4m0n94

Wartość odpisów w segmencie detalicznym (bez hipotek) wzrosła do 46 mln zł w 2014 r. wobec 26 mln zł rok wcześniej, przy spadku należności od klientów o 10% r/r do 4,97 mld zł. Odpisy z tytułu kredytów hipotecznych wzrosły do 70 mln zł w ub. roku wobec 57 mln zł rok wcześniej, przy spadku portfela o 6% r/r do 15,09 mld zł.

W segmencie MSP odpisy spadły do 23 mln zł w ub.r. wobec 80 mln zł rok wcześniej, przy jednoczesnym spadku należności od klientów o 8% r/r do 2,07 mld zł, zaś w segmencie korporacji spadły do 11 mln zł z 28 mln zł rok wcześniej, przy spadku należności o 13% do 2,09 mld zł.

Udział kredytów z utratą wartości w portfelu kredytowym Banku BPH obniżył się o 2,2 pkt proc. w skali roku do poziomu 9,4%.

"Osiągnięcie tak znaczącej poprawy struktury aktywów możliwe było zasadniczo dzięki zmianom w strategiach windykacyjnych klientów detalicznych zorientowanych na aktywniejszą sprzedaż długu oraz skutecznym procesom restrukturyzacji klientów komercyjnych. Zarządu banku zakłada utrzymanie tego kierunku strategii windykacyjnych w przyszłości" - czytamy dalej.

d4m0n94

Jednocześnie znaczącemu obniżeniu uległa skala nowych migracji do portfela z utratą wartości, która w 2014 roku była o 36% niższa niż analogiczna wartość w 2013 roku, podano także.

Należności od klientów na koniec 2014 roku wyniosły 22,79 mld zł i były o 0,3% niższe w skali roku.

"W ciągu 2014 roku wartość nowych zaangażowań banku, które zasiliły należności od klientów wyniosła 4 954 mln zł. Z drugiej strony, nastąpiły spłaty kredytów, których udzielania Bank BPH zaprzestał w latach poprzednich (tj. kredytów hipotecznych w walutach obcych oraz kredytów ratalnych i samochodowych udzielanych przez pośredników)" - podał bank.

Koszty działania wyniosły 1,13 mld zł w 2014 r. i nie zmieniły się r/r. Wskaźnik koszty do dochodów wzrósł do 83% na koniec 2014 r. wobec 74% rok wcześniej.

Współczynnik wypłacalności (CAR) wyniósł 16,75% , a Tier 1 - 14,27% na koniec 2014 r.

(ISBnews)

d4m0n94

Podziel się opinią

Share
d4m0n94
d4m0n94