Trwa ładowanie...
d4exd3o
d4exd3o
espi

ONICO - Powołanie Członka Rady Nadzorczej ONICO S.A. (22/2014) - EBI

ONICO - Powołanie Członka Rady Nadzorczej ONICO S.A. (22/2014)
Share
d4exd3o

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 22 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członka Rady Nadzorczej ONICO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ONICO S.A. (?Spółka?) informuje, iż w związku z rezygnacją Pana Andrzeja Przewoźnika z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2014 w dniu 4 lipca 2014), na podstawie § 8 ust. 2 Statutu Spółki, dokonano w dniu 9 lipca 2014 roku uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji. Nowym Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta został Pan Piotr Sokołowski. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 26 maja 2017 roku. Pan Piotr Sokołowski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. Przebieg doświadczenia zawodowego: 1987-1989 ?adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1989-1990 ? adiunkt Instytutu Kształcenia Nauczycieli, 1992-1998 - pełnił funkcję doradcy Prezesa Powszechnego Banku Kredytowego, 1992-obecnie ? adiunkt, starszy wykładowca Uniwersytet Warszawski (Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej), 1998 ? 2008 ?
wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Od roku 1998 prowadzi działalność doradczą i szkoleniową w zakresie organizacji, zarządzania, rozwoju kompetencji menadżerskich oraz zasobów ludzkich. Pan Piotr Sokołowski nie wykonuje poza Spółką działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Piotr Sokołowski nie był skazany prawomocnym wyrokiem, za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządczych lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Piotr Sokołowski nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego żadnego podmiotu, w odniesieniu do którego miałyby miejsce przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. Pan Piotr Sokołowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do ONICO S.A., jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu. Pan Piotr Sokołowski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Turczyn Prezes Zarządu
Andrzej Michalak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4exd3o

Podziel się opinią

Share
d4exd3o
d4exd3o