Trwa ładowanie...
d1tsdpd

OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE W TRYBIE W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ (68/2013)

OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE W TRYBIE W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ (68/2013)

Share
d1tsdpd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 68 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPEN FINANCE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZAWIADOMIENIE W TRYBIE W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 23 września 2013 r. Emitent otrzymał od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ("Spółka") zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku ? o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), że wyniku nabycia akcji Emitenta w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 17 września 2013 roku, ING Otwarty Fundusz Emerytalny ("Fundusz") stał się posiadaczem powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta. Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 2.697.148 sztuk akcji Emitenta stanowiących 4,97% kapitału zakładowego Emitenta i był uprawniony do 2.697.148 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 4,97% ogólnej liczby głosów. W dniu 19 września 2013 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajdowało się 2.990.010 sztuk akcji Emitenta
stanowiących 5,51% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do 2.990.010 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 5,51 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Podstawa prawna art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tsdpd

| | | OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OPEN FINANCE S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 541 51 00 | | +48 (22) 541 51 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@open.pl | | www.open.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-328-08-36 | | 015672908 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Monika Kwiatkowska pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tsdpd

Podziel się opinią

Share
d1tsdpd
d1tsdpd