Trwa ładowanie...
d17b74z
espi

OPEN-NET S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej 5% ogółnej liczby głosów na waln...

OPEN-NET S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej 5% ogółnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu OPEN-NET S.A. (4/2014)

Share
d17b74z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | ESPI | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPEN-NET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej 5% ogółnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu OPEN-NET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPEN-NET S.A. ("Emitent","Spółka") informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2014 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariusza - Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła" - o następującej treści: "Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku zbycia przeze mnie w dniu 10.04.2014 w ramach transakcji niepublicznej 680 000 (słownie: sześciuset osiemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, serii "G" OPEN-NET S.A. przekroczyłem próg swojego zaangażowania poniżej 5 % ogólnej liczby głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższym oświadczam, że po dokonaniu powyższej transakcji nie posiadam akcji spółki OPEN-NET S.A. Przed ww. dniem posiadałem 680 000 (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji Open-Net S.A. co stanowiło 26,13 % udziału w kapitale zakładowym Open-Net S.A. i 26,13 % ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu spółki. " | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17b74z

| | | OPEN - NET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OPEN-NET S.A. | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-432 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Szpienicka | | 60 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (32) 798 26 05 | | +48 (32) 798 26 25 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6281693959 | | 273390216 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-11 Janusz Kumala Prezes Zarządu Janusz Kumala

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17b74z

Podziel się opinią

Share
d17b74z
d17b74z