Trwa ładowanie...
d3w28fb
espi

OPEN-NET Spółka Akcyjna - Oświadczenie Zarządu na temat przewłaszczenia akcji (44/2014) - EBI

OPEN-NET Spółka Akcyjna - Oświadczenie Zarządu na temat przewłaszczenia akcji (44/2014)
Share
d3w28fb

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 44 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Oświadczenie Zarządu na temat przewłaszczenia akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z wpłynięciem do Spółki, zgodnie z komunikatami ESPI nr 6/2014 i 7/2014 z dnia 17.11.2014 r., zawiadomienia o ustanowieniu przewłaszczenia gwarancyjnego 605.500 akcji posiadanych przez Pana Janusza Kumalę na rzecz Weilverda UG, Zarząd OPEN-NET S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że niniejsze przewłaszczenie stanowi zabezpieczenie prowadzonych przez Weilverda UG rozmów dotyczących pozyskania partnerów strategicznych, w tym finansowych dla nowych komercyjnych inwestycji sieciowych w technologii światłowodowej GPON planowanych przez Emitenta. Niniejsze przewłaszczenie ma charakter czasowy a Spółka Weilverda UG została zobowiązana do powrotnego przeniesienia akcji po przeprowadzeniu w spółce OPEN-NET S.A. procesu pozyskania partnerów strategicznych. Jednocześnie zgodnie z treścią umowy Spółka Weilverda UG udzieliła Panu Januszowi Kumala pełnomocnictwa do wykonywania praw z akcji objętych przewłaszczeniem na zabezpieczenie. Umowa ponadto przewiduje zakaz zbycia akcji nią objętych przez spółkę.
Ponadto pan Janusz Kumala oświadcza, że w dalszym ciągu zamierza zwiększać swoje zaangażowanie w Spółkę a po powrotnym przeniesieniu akcji, nie zamierza ich zbywać w najbliższych latach. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Janusz Kumala Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w28fb

Podziel się opinią

Share
d3w28fb
d3w28fb