Trwa ładowanie...
d1pnxg5

OPTIMUS - Przyjęcie oświadczenia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii H, przydział warrantów...

OPTIMUS - Przyjęcie oświadczenia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii H, przydział warrantów subskrypcyjnych serii H (4/2011)

Share
d1pnxg5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPTIMUS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przyjęcie oświadczenia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii H, przydział warrantów subskrypcyjnych serii H | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPTIMUS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 E ("Spółka)
, informuje, iż w dniu 11 stycznia 2011 roku podmiot uprawniony do objęcia 5.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii H uprawniających do objęcia 5.000.000 akcji serii K po cenie emisyjnej 1,80 zł za jedną akcję serii K, tj. spółka ABC Data S.A., zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie emisji 5.000.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H uprawniających do objęcia 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy, o której Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 102/2010 z dnia 3 grudnia 2010 roku, złożył oświadczenie o objęciu 5.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii H uprawniających do objęcia 5.000.000 akcji serii K po cenie emisyjnej 1,80 zł za jedną akcję serii K ("Oświadczenie").W wyniku powyższego Zarząd Spółki postanowił w dniu 11 stycznia 2011
roku przyjąć Oświadczenie i dokonać przydziału z dniem 12 stycznia 2011 roku warrantów subskrypcyjnych serii H zgodnie z treścią złożonego Oświadczenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pnxg5

| | | OPTIMUS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OPTIMUS | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-301 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jagiellońska | | 74 Bud E | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 375 77 00 | | 022 375 77 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | optimus@optimus.pl | | www.optimus.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 734-28-67-148 | | 492707333 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2011-01-11 Marcin Iwiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pnxg5

Podziel się opinią

Share
d1pnxg5
d1pnxg5