Trwa ładowanie...
d4bxnhe
espi

ORANGEPL - Powołanie osób zarządzających. (22/2014)

ORANGEPL - Powołanie osób zarządzających. (22/2014)

Share
d4bxnhe

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ORANGEPL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie osób zarządzających. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Orange Polska S.A.("Orange Polska", "Spółka") informuje o powołaniu osób zarządzających. Rada Nadzorcza powołała Macieja Nowohońskiego na stanowisko Członka Zarządu Orange Polska S.A. oraz odnowiła mandaty Piotrowi Muszyńskiemu oraz Jackowi Kowalskiemu W dniu 17 marca 2014 roku Rada Nadzorcza Orange Polska S.A. powołała pana Macieja Nowohońskiego na stanowisko Członka Zarządu Orange Polska S.A. Będzie on odpowiedzialny za finanse Spółki. W tym samym dniu Rada Nadzorcza dokonała wyboru na kolejną kadencję dotychczasowych Członków Zarządu Orange Polska panów Piotra Muszyńskiego oraz Jacka Kowalskiego. Piotr Muszyński pełni w Zarządzie Orange Polska funkcję
Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych natomiast Jacek Kowalski jest Członkiem Zarządu ds. Zasobów Ludzkich. Życiorysy: Pan Maciej Nowohoński, ur. 1973 r., z Orange Polska związany jest od 2003 r. ? pełnił różne role o rosnącym zakresie odpowiedzialności w obszarze finansów, w tym w szczególności funkcję Kontrolera Grupy Orange Polska w latach 2006-2014. W latach 2010-2011 Maciej zajmował także stanowisko Członka Zarządu w spółce Emitel natomiast w latach 2011-2013 był Członkiem Zarządu ds. Finansów w spółce PTK Centertel. Maciej zasiada też w radach nadzorczych wybranych spółek Grupy Orange Polska. Przed dołączeniem do zespołu Orange pracował między innymi w Arthur Andersen i Andersen Business Consulting. Jest absolwentem kierunku Handel Zagraniczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz szkoły biznesu Hogeschool van Arnhem en Nijmegen w Holandii. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Maciej Nowohoński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska S.A., nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej wobec Orange Polska S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Pan Piotr Muszyński, ur. w 1963 r., ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, kurs zarządzania przedsiębiorstwem w Polskiej Międzynarodowej Szkole Zarządzania Fundacji Polskiej oraz Zaawansowany Program Zarządzania organizowany przez IESE Business School, na Uniwersytecie Nawarry. Piotr Muszyński rozpoczął swoją karierę zawodową w 1990 r. w Eastern Europe Investment Ltd (EEI) jako wspólnik i kierownik projektu odpowiedzialny za strategię, marketing i rozwój biznesu. W 1993 r dołączył do firmy REMA 1000 Poland Ltd jako Członek Zarządu ? Dyrektor Zarządzający, a w latach 1999-2001 ? Prezes Zarządu. Równolegle, w latach 1996-1998 był Członkiem Zarządu firmy Intersport Poland, biorąc
udział w stworzeniu i operacyjnym uruchomieniu firmy. Piotr Muszyński został zatrudniony w TP S.A. (obecnie Orange Polska S.A.) w roku 2001, na stanowisku Dyrektora Pionu Obsługi Klienta. W 2005 r. objął stanowisko Dyrektora Dywizji Obsługa i Sprzedaż. Od 2008 r. jest Członkiem Zarządu, a od 2009 r. Wiceprezesem Orange Polska S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Piotr Muszyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Jacek Kowalski, ur. w 1964 r., od stycznia 2011 r. pracuje na stanowisku Członka Zarządu TP ds. Zasobów Ludzkich. Od 2009 Dyrektor Wykonawczy TP (obecnie Orange Polska S.A.) ds. Zasobów Ludzkich, jest związany z Orange Polska od ponad 10 lat. Swoją
karierę w Grupie rozpoczynał w 2001 r. w PTK Centertel na stanowisku Menedżera Human Resources dla Sprzedaży i Marketingu. Od 2005 r. był Dyrektorem Pionu Zarządzania Kompetencjami i Rozwojem Pracowników. Wcześniej Dyrektor Szkoły Przedsiębiorczości i Kadr w Infor Training (Grupa Wydawnicza Infor) oraz Dyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli odpowiedzialny za wdrażanie programów szkoleniowych wspierających rozwój edukacji w Polsce. W 1989 r. ukończył Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w roku 1996 r. Studia Podyplomowe Kierowania Instytucjami Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi również na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Jacek Kowalski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek
organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bxnhe

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ORANGE POLSKA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ORANGEPL | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-326 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jerozlimskie | | 160 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 527 23 23 | | 22 527 23 41 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | investors@orange.com | | www.orange.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-02-50-995 | | 012100784 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Bruno Duthoit Prezes Zarządu
2014-03-17 Piotr Muszyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bxnhe

Podziel się opinią

Share
d4bxnhe
d4bxnhe