Trwa ładowanie...
d239y4r
espi

ORANGEPL - Zmiany w regulacjach dotyczących Orange Polska. (66/2014)

ORANGEPL - Zmiany w regulacjach dotyczących Orange Polska. (66/2014)
Share
d239y4r

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 66 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ORANGEPL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w regulacjach dotyczących Orange Polska. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Orange Polska S.A. (?Orange Polska?, ?Spółka?) informuje o otrzymaniu postanowienia oraz decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (?UKE?). Zmiany w regulacjach dotyczących Orange Polska W dniu 7 października 2014 r. Prezes UKE po przeprowadzeniu analizy rynku świadczenia hurtowych usług dostępu szerokopasmowego (rynek 5/2007 - BSA) wydał postanowienie stwierdzające skuteczną konkurencję na obszarach 76 gmin oraz decyzję wyznaczającej Orange Polska za operatora o znaczącej pozycji rynkowej na pozostałym obszarze kraju. Rozstrzygnięcia Prezesa UKE, wprowadzające nowe zasady regulacji rynku świadczenia hurtowych usług dostępu szerokopasmowego, uzyskały wszystkie wymagane przepisami prawa opinie, tj. Komisji Europejskiej oraz Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. Z zastrzeżeniem zdań następnych, z dniem doręczania postanowienia uznającego 76 gmin za obszar w pełni konkurencyjny, tj. 7 października 2014, na terenie tych gmin obowiązywać przestały obowiązki nałożone na Orange Polska na mocy decyzji Prezesa UKE z dnia 14 lutego 2007 sygn. DRT-SMP-6043-23/05 (33 ) oraz na mocy decyzji Prezesa UKE z 28 kwietnia 2011 r. sygn. DART?SMP?6040-1/10 (47). Orange Polska jest zobowiązana utrzymać na dotychczasowych warunkach dostęp telekomunikacyjny w zakresie usług hurtowego dostępu szerokopasmowego ustanowiony na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych przed dniem doręczenia Orange Polska postanowienia Prezesa UKE na zderegulowanych obszarach 76 gmin. Ustanowiony dostęp telekomunikacyjny Orange Polska powinna utrzymywać na dotychczasowych warunkach przez okres obowiązywania zawartych pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi a użytkownikami końcowymi umów detalicznych w zakresie usług dostępu szerokopasmowego świadczonych w oparciu o
przedmiotowy ustanowiony dostęp telekomunikacyjny, jednakże nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia doręczenia Orange Polska postanowienia Prezesa UKE. Na pozostałym obszarze kraju /poza obszarem 76 gmin/ Orange Polska jest wciąż podmiotem o znaczącej pozycji rynkowej, regulowanym w zakresie obowiązku dostępu, niedyskryminacji, przejrzystości, stosowania oferty ramowej oraz sposobu ustalania cen. Szczegółowy zakres obowiązków regulacyjnych Orange Polska SA określa decyzja DART-SMP-6040-1/14 (121) z 7 października 2014 r. ?UKE tworzy warunki do rozwoju rynku internetowego i realizacji Agendy Cyfrowej w Polsce. Deregulacja szerokopasmowego dostępu do Internetu z pewnością się do tego przyczyni. To dobra wiadomość przede wszystkim dla klientów, którzy już wkrótce będą mogli skorzystać z nowej atrakcyjnej oferty internetowej - powiedział prezes Orange Polska, Bruno Duthoit ? Decyzja UKE tworzy też lepsze warunki dla inwestycji w bardzo szybki szerokopasmowy Internet. Analizujemy wszystkie możliwe opcje i w
ciągu kilku miesięcy zdefiniujemy plan w tej dziedzinie. Orange Polska zamierza nadal udostępniać swoją infrastrukturę internetową operatorom alternatywnym na obszarach objętych deregulacją?. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ORANGE POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
ORANGEPL Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-326 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozlimskie 160
(ulica) (numer)
22 527 23 23 22 527 23 41
(telefon) (fax)
investors@orange.com www.orange.pl
(e-mail) (www)
526-02-50-995 012100784
(NIP) (REGON)
d239y4r

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Bruno Duthoit Prezes Zarządu
2014-10-08 Maciej Nowohoński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d239y4r

Podziel się opinią

Share
d239y4r
d239y4r