Trwa ładowanie...
d1gk64s
espi

ORION INVESTMENT S.A. - Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorcze...

ORION INVESTMENT S.A. - Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej (13/2011)

Share
d1gk64s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2011 | ESPI | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ORION INVESTMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ORION INVESTMENT S.A., na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 10.10.2011 r. od Pana Waldemara Gębuś ? Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przekazuje do wiadomości informację o transakcjach dokonanych na papierach wartościowych ORION INVESTMENT S.A. przesłaną przez osobę zobowiązaną. Treść zawiadomienia: 1) imię i nazwisko osoby zobowiązanej: Waldemar Gębuś 2) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Przewodniczący Rady Nadzorczej 3) imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji nabycia: Waldemar Gębuś 4) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje na okaziciela ORION INVESTMENT .SA., 5) data i miejsce sporządzenia informacji: 10.10.2011 r., Warszawa, 6) opis transakcji: data transakcji: 16.06.2011 kupno / sprzedaż: kupno, wolumen: 40 średnia cena: 41 PLN, data transakcji: 17.06.2011 kupno / sprzedaż: kupno, wolumen: 50 średnia cena: 41 PLN, data transakcji: 10.10.2011 kupno / sprzedaż: kupno, wolumen: 8750 średnia cena: 31 PLN,
7) miejsce transakcji: Rynek New Connect, 8) tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, 9) inne uwagi, 10) wyrażam zgodę na publikację danych osobowych: tak. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gk64s

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Łukasz Ziob Vice Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gk64s

Podziel się opinią

Share
d1gk64s
d1gk64s