Trwa ładowanie...
d2sx5v5
espi

ORION - Nabycie akcji własnych (14/2015) - EBI

ORION - Nabycie akcji własnych (14/2015)

Share
d2sx5v5

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 14 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Orion Investment SA z siedzibą w Krakowie informuje, iż dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych. W dniu 30 marca 2015 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 57 akcji Spółki po średniej cenie 53,58 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią około 0,0053% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 57 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 0,0053% ogólnej liczby głosów. W dniu 31 marca 2015 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 28 akcji Spółki po średniej cenie 54,88 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią około 0,0026% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 28 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 0,0026% ogólnej liczby głosów. W dniu 01 kwietnia 2015 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 60 akcji Spółki po średniej cenie 53,31 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią około 0,0055% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 60 głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki, co stanowi około 0,0055% ogólnej liczby głosów. Łączna liczba aktualnie posiadanych akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Orion Investment SA to 1382 akcji dających prawo do około 0,1277% głosów na WZ Spółki oraz stanowiących około 0,1277% kapitału zakładowego. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sx5v5

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tadeusz Marszalik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sx5v5

Podziel się opinią

Share
d2sx5v5
d2sx5v5