Trwa ładowanie...
d3u9rnh

P.A. NOVA S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta; (3/2011)

P.A. NOVA S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta; (3/2011)

Share
d3u9rnh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | P.A. NOVA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta; | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd P.A. NOVA S.A. informuje, że w dniu 28.01.2011 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.01.2011 r. na podstawie którego zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego emitenta do kwoty 10.000.000,00 zł ( dziesięć milionów zł).Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji , po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 14.200.000.Struktura kapitału zakładowego emitenta, po zarejestrowaniu jego zmiany przedstawia się następująco:1) 500.000 (pięćset tysięcy) Akcji Serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o kolejnych numerach od 000001 do 500.0002) 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) Akcji Serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o kolejnych numerach od 000001 do 37000003) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) Akcji Serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o kolejnych numerach od 000001 do 13000004) 2.500.000 (dwa
miliony pięćset tysięcy) Akcji Serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o kolejnych numerach od 000001 do 25000005)2.000.000 (dwa miliony) Akcji Serii E o wartości nominalnej 1,00 zł ( jeden złoty) każda, o kolejnych numerach od 000001 do 2000000Akcje Serii A i Serii B są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do prawa głosu?jedna akcja uprawnia do 2 (dwóch) głosów na walnym Zgromadzeniu.Akcje Serii C i Serii D oraz Serii E są akcjami na okaziciela.Podstawa prawna:RMF GPW §5 ust.1 pkt. 9 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3u9rnh

| | | P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | P.A. NOVA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 44-100 | | Gliwice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Górnych Wałow | | 42 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 2311427 | | 032 2310701 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pa-nova@pa-nova.com.pl | | www.pa-nova.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6310200417 | | 003529385 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu
2011-01-28 Przemysław Żur Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3u9rnh

Podziel się opinią

Share
d3u9rnh
d3u9rnh