Trwa ładowanie...
d4elysw

P.R.I. POL-AQUA S.A. - Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu sp...

P.R.I. POL-AQUA S.A. - Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu spółki zależnej Placidus Investments Sp. z o.o. (2/2011)

Share
d4elysw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | P.R.I. POL-AQUA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu spółki zależnej Placidus Investments Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej "Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęło postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej Placidus Investments Sp. z o.o. z możliwością zawarcia układu.Zgodnie z postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczy w dniu 4 stycznia 2011 roku ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu spółki zależnej Placidus Investments Sp. z o.o. pozostawiając zarząd własny upadłego co do całości majątku. Postanowienie z dnia 4 stycznia 2011 r. jest nieprawomocne.Na nadzorcę sądowego wyznaczono Wojciecha Makucia, a na sędziego komisarza Emila Szczepanika.Zobowiązania zgłoszone do układu wynoszą 27 074 800,18 PLN.Główne elementy propozycji układowych obejmują:1. 25% redukcja zobowiązań,2. karencja 12 miesięcy w spłacie zobowiązań,3. 5 letnia spłata zobowiązań
(od dnia uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu przez sąd),4. spłata zobowiązań co 6 miesięcy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4elysw

| | | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | P.R.I. POL-AQUA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-500 | | Piaseczno | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Dworska | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 2017300 | | 022 2017310 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje.inwestorskie@pol-aqua.com.pl | | www.pol-aqua.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7750001125 | | 012783671 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Piotr Chełkowski Prezes Zarządu
2011-01-11 Marek Sobiecki Drugi Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4elysw

Podziel się opinią

Share
d4elysw
d4elysw