Trwa ładowanie...
d423pxc

P.R.I. POL-AQUA S.A. - Wszczęcie postępowania sądowego przeciwko Marvipol S.A. (31/2013)

P.R.I. POL-AQUA S.A. - Wszczęcie postępowania sądowego przeciwko Marvipol S.A. (31/2013)

Share
d423pxc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | P.R.I. POL-AQUA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wszczęcie postępowania sądowego przeciwko Marvipol S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 23 września 2013 r. złożył pozew sądowy przeciwko Marvipol S.A. w Warszawie w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: "Zespół Zabudowy Mieszkalno ? Usługowej New Hill Park" w Warszawie, której Inwestorem jest MARVIPOL S.A. Przedmiotem postępowania są roszczenia Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w łącznej wysokości 4.404.405,66 zł, stwierdzone fakturami VAT. Ponadto Spółka dochodzi od MARVIPOL S.A. w Warszawie zapłaty kwoty 3.978.040 zł tytułem zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia na skutek wypłaty przez Bank Societe Generalne S.A. Oddział w Polsce kwoty 3.978.040 zł na rzecz MARVIPOL S.A. z gwarancji bankowej dobrego wykonania nr 451/2013/FIN wystawionej na zlecenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. Wartość postępowania wynosi 8.382.446 PLN i przekracza 10% wartości kapitałów własnych
emitenta. Zarząd Spółki uważa powództwo za uzasadnione. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d423pxc

| | | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | P.R.I. POL-AQUA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-972 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Adama Branickiego | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 2017300 | | 022 2017310 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje.inwestorskie@pol-aqua.com.pl | | www.pol-aqua.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7750001125 | | 012783671 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Servando Sierra Martí Prezes Zarządu
2013-09-24 Marek Sobiecki Pierwszy Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d423pxc

Podziel się opinią

Share
d423pxc
d423pxc