Trwa ładowanie...
d4fzy1p
espi

P.R.I. POL-AQUA S.A. - Znaczne pakiety akcji (37/2013)

P.R.I. POL-AQUA S.A. - Znaczne pakiety akcji (37/2013)
Share
d4fzy1p
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-24
Skrócona nazwa emitenta
P.R.I. POL-AQUA S.A.
Temat
Znaczne pakiety akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 24 października 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie DRAGADOS S.A. (kontrolowanego pośrednio i bezpośrednio w 100% przez ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A. ), w którym poinformowano iż w wyniku rozliczenia przymusowego wykupu wszystkich pozostałych akcji POL-AQUA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), ogłoszonego dnia 18 października 2013 r. zgodnie z art. 82 Ustawy ("Przymusowy Wykup"), który miał miejsce dnia 23 października 2013 r., DRAGADOS S.A. posiada bezpośrednio 27.500.100 (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy sto) akcji Spółki, dających prawo do wykonania 27.500.100 (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy sto) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, reprezentujących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki i 100 % (sto procent) całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie Dragados EN.pdf Zawiadomienie Dragados S.A.
Zawiadomienie Dragados tłumaczenie PL.pdf Tłumaczenie

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
P.R.I. POL-AQUA S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-972 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Adama Branickiego 15
(ulica) (numer)
022 2017300 022 2017310
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@pol-aqua.com.pl www.pol-aqua.com.pl
(e-mail) (www)
7750001125 012783671
(NIP) (REGON)
d4fzy1p

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Servando Sierra Martí Prezes Zarządu
2013-10-24 Marek Sobiecki Pierwszy Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fzy1p

Podziel się opinią

Share
d4fzy1p
d4fzy1p