Trwa ładowanie...
dgzpolo

PAGED - ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości jednostki zależnej (30/2013)

PAGED - ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości jednostki zależnej (30/2013)

Share
dgzpolo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PAGED | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości jednostki zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Paged Spółki Akcyjnej (zwanej dalej "Spółką") informuje, że w dniu 23 września 2013 r. do "Paged-Sklejka" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Morągu (zwanej dalej "Zastawcą"), będącej jednostką pośrednio zależną od Spółki (za pośrednictwem "Sklejka-Pisz" Paged S.A.), wpłynęło kolejnych 10 postanowień Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy ? Rejestru Zastawów z dnia 6 września 2013 r., dotyczących wpisu zastawu na składnikach majątkowych Zastawcy wraz z zaświadczeniem o dokonanym w dniu 11 września 2013 r. wpisie tych zastawów w Rejestrze Zastawów. Zastawy zostały ustanowione na mocy umowy zastawów rejestrowych na maszynach zawartej w dniu 29 lipca 2013 r. pomiędzy Zastawcą a Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej "Zastawnikiem") tytułem zabezpieczenia należytego i terminowego wykonania zobowiązań Zastawcy wynikających lub pozostających w związku z kredytem obrotowym do kwoty 25.000.000 PLN, który został udzielony Zastawcy przez Zastawnika na podstawie umowy z dnia 9
lipca 2012 r. wraz z późniejszymi zmianami. Zastaw nr 1: zastaw na centralnej stacji odpylania IZOWENT, wyprodukowanej w 1998/2010 r. na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 37.500.000 PLN. Wartość ewidencyjna (księgowa netto) ww. obrabiarki w księgach rachunkowych Zastawcy na dzień 31 marca 2013 r. wynosiła 431.557,85 PLN. Strony przyjęły, że wartość rynkowa przedmiotu zastawu odpowiada jego wartości księgowej netto. Zastaw nr 1 został wpisany do Rejestru Zastawów pod numerem 2369443. Zastaw nr 2: zastaw na instalacji odpylania Scheuch, wyprodukowanej w 2000 r., na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 37.500.000 PLN. Wartość ewidencyjna (księgowa netto) ww. obrabiarki w księgach rachunkowych Zastawcy na dzień 31 marca 2013 r. wynosiła 174.071,68 PLN. Strony przyjęły, że wartość rynkowa przedmiotu zastawu odpowiada jego wartości księgowej netto. Zastaw nr 2 został wpisany do Rejestru Zastawów pod
numerem 2369446. Zastaw nr 3: zastaw na centralnej stacji odpylania Scheuch, wyprodukowanej w 2002 r., typ ZSL 0400-NK-37 na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 37.500.000 PLN. Wartość ewidencyjna (księgowa netto) ww. obrabiarki w księgach rachunkowych Zastawcy na dzień 31 marca 2013 r. wynosiła 370.651,21 PLN. Strony przyjęły, że wartość rynkowa przedmiotu zastawu odpowiada jego wartości księgowej netto. Zastaw nr 3 został wpisany do Rejestru Zastawów pod numerem 2369450. Zastaw nr 4: zastaw na prasie do spajania wzdłużnego forniru Raute, wyprodukowanej w 1998 r., typ JPA 1400x2800 1R833510 na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 37.500.000 PLN. Wartość ewidencyjna (księgowa netto) ww. urządzenia w księgach rachunkowych Zastawcy na dzień 31 marca 2013 r. wynosiła 220.517,02 PLN. Strony przyjęły, że wartość rynkowa przedmiotu zastawu odpowiada jego wartości księgowej netto. Zastaw nr 4 został wpisany
do Rejestru Zastawów pod numerem 2369451. Zastaw nr 5: zastaw na prasie do spajania wzdłużnego Raute, wyprodukowanej w 1999 r., typ JVPS 1400, na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 37.500.000 PLN. Wartość ewidencyjna (księgowa netto) ww. urządzenia w księgach rachunkowych Zastawcy na dzień 31 marca 2013 r. wynosiła 247.001,46 PLN. Strony przyjęły, że wartość rynkowa przedmiotu zastawu odpowiada jego wartości księgowej netto. Zastaw nr 5 został wpisany do Rejestru Zastawów pod numerem 2369454. Zastaw nr 6: zastaw na linii do naprawy i sortowania sklejki Hobema, wyprodukowanej w 2001 r., na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 37.500.000 PLN. Wartość ewidencyjna (księgowa netto) ww. obrabiarki w księgach rachunkowych Zastawcy na dzień 31 marca 2013 r. wynosiła 252.714,53 PLN. Strony przyjęły, że wartość rynkowa przedmiotu zastawu odpowiada jego wartości księgowej netto. Zastaw nr 6 został wpisany do
Rejestru Zastawów pod numerem 2369456. Zastaw nr 7: zastaw na linii do wzdłużnego łączenia drewna GOMA, wyprodukowanej w 2003 r., typ FC-10 PZ-6 na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 37.500.000 PLN. Wartość ewidencyjna (księgowa netto) ww. obrabiarki w księgach rachunkowych Zastawcy na dzień 31 marca 2013 r. wynosiła 102.246,02 PLN. Strony przyjęły, że wartość rynkowa przedmiotu zastawu odpowiada jego wartości księgowej netto. Zastaw nr 7 został wpisany do Rejestru Zastawów pod numerem 2369457. Zastaw nr 8: zastaw na agregacie hydraulicznym Bosch, wyprodukowanym w 2003 r., na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 37.500.000 PLN. Wartość ewidencyjna (księgowa netto) ww. obrabiarki w księgach rachunkowych Zastawcy na dzień 31 marca 2013 r. wynosiła 166.078,99 PLN. Strony przyjęły, że wartość rynkowa przedmiotu zastawu odpowiada jego wartości księgowej netto. Zastaw nr 8 został wpisany do Rejestru
Zastawów pod numerem 2369458. Zastaw nr 9: zastaw na spajarce Fisher Brugg, wyprodukowanej w 1974 r., typ FL 628 na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 37.500.000 PLN. Wartość ewidencyjna (księgowa netto) ww. urządzenia w księgach rachunkowych Zastawcy na dzień 31 marca 2013 r. wynosiła 342.790,87 PLN. Strony przyjęły, że wartość rynkowa przedmiotu zastawu odpowiada jego wartości księgowej netto. Zastaw nr 9 został wpisany do Rejestru Zastawów pod numerem 2369461. Zastaw nr 10: zastaw na spajarce do forniru Fisher Ruckle, wyprodukowanej w 1997 r., typ FZE 28, na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 37.500.000 PLN. Wartość ewidencyjna (księgowa netto) ww. urządzenia w księgach rachunkowych Zastawcy na dzień 31 marca 2013 r. wynosiła 299.506,10 PLN. Strony przyjęły, że wartość rynkowa przedmiotu zastawu odpowiada jego wartości księgowej netto. Zastaw nr 10 został wpisany do Rejestru Zastawów pod numerem
2369462. Pomiędzy Zastawcą i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Zastawcą a Zastawnikiem i osobami nimi zarządzającymi, nie występują żadne powiązania. Należy zaznaczyć, że przedmiotem umowy zastawu na maszynach było łącznie 18 maszyn (obrabiarek i urządzeń) o łącznej wartości 4.544.799,97 PLN. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zastawca otrzymał zaświadczenia o wpisie zastawów dotyczących łącznie 15 maszyn. Informacja o wpisie zastawów dotyczących pozostałych maszyn zostanie przekazana w terminie późniejszym ? po wpłynięciu stosownych zaświadczeń. Aktywa (obrabiarki i urządzenia Zastawcy, będące przedmiotem zastawów) zostały uznane za aktywa znacznej wartości, gdyż mają łączną wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgzpolo

| | | PAGED SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PAGED | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-680 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żurawia | | 45 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 440 13 44 | | 022 440 13 46 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | paged @paged.pl | | www.paged.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-100-90-95 | | 010800595 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Robert Ditrych Wiceprezes Zarządu
2013-09-24 Sebastian Kuciński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgzpolo

Podziel się opinią

Share
dgzpolo
dgzpolo