Trwa ładowanie...
d1mrepq
d1mrepq

Parytet wymiany akcji BPH na akcje Alior Banku to 1 do 0,44

Warszawa, 02.05.2016 (ISBnews) - Parytet wymiany akcji BPH na akcje Alior Banku zakłada, że akcjonariuszowi BPH przyznane i przydzielone zostanie 0,44 akcji podziałowej Aliora za jedną akcję BPH, podał Alior.
Share
d1mrepq

"W Planie Podziału ustalony został następujący parytet wymiany akcji BPH na akcje Alior Banku: za 1 akcję w BPH, akcjonariuszowi BPH (z wyjątkiem akcjonariuszy GE) przyznane i przydzielone zostanie 0,44 akcji podziałowej (parytet wymiany), z zastrzeżeniem korekty związanej z rozwodnieniem kapitału zakładowego Alior Banku wynikającym z oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru planowanej przez Alior Bank przed dniem podziału" - czytamy w komunikacie.

Przeprowadzenie podziału będzie wymagało podjęcia uchwał przez walne zgromadzenia BPH i Alior Banku, w tym uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na Plan Podziału; wyrażenia zgody na zmiany statutu Alior Banku, które mają zostać dokonane w związku z podziałem oraz wyrażenia zgody na zmiany statutu BPH, które mają zostać dokonane w związku z podziałem. Ponadto proces wymagał będzie zgód regulacyjnych, podano w informacji.

W końcu marca, po wielomiesięcznym procesie sprzedaży, akcjonariusze GE i Alior Bank zawarli umowę sprzedaży akcji i podziału. Decyzja akcjonariuszy GE o zbyciu ich bezpośredniej inwestycji w BPH wynika z globalnej strategii General Electric Company - o ograniczeniu swojej działalności bankowej i zbyciu większości aktywów GE Capital.

d1mrepq

Nabycie przez Alior Bank Działalności Wydzielanej z BPH odpowiada wielokrotnie komunikowanej i konsekwentnie realizowanej przez zarząd Alior Banku strategii rozwoju, opartej o dynamiczny wzrost organiczny wsparty o akwizycje, w połączeniu z osiąganiem najwyższych poziomów zwrotu z kapitału, podano również.

"Nabycie wyłącznie Działalności Wydzielanej, wraz z atrakcyjnym i uzupełniającym portfelem depozytów i kredytów, skuteczność operacyjna Alior Banku we wdrażaniu procesów integracyjnych oraz nowoczesna i wysokowydajna struktura informatyczna, umożliwią Alior Bankowi wzmocnienie jego obecności na rynku, zwiększenie skali działalności oraz osiągnięcie najwyższych możliwych synergii przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów integracji. Nabycie wyłącznie Działalności Wydzielanej będzie korzystne dla klientów zarówno BPH, jak i Alior Bank (ulepszona oferta produktowa, rozbudowana sieć dystrybucyjna oraz efektywne procesy sprzedaży i wsparcia), dla akcjonariuszy (wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału możliwy do osiągnięcia dzięki synergiom powiązanych kosztów i przychodów) i umożliwi Alior Bankowi uzyskanie pozycji jednego z największych graczy na polskim rynku bankowym" - stwierdzono w informacji.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 r.

(ISBnews)

d1mrepq

Podziel się opinią

Share
d1mrepq
d1mrepq