Trwa ładowanie...
d93x1tq

PBO ANIOŁA S.A. - Realizacja umowy inwestycyjnej (59/2011)

PBO ANIOŁA S.A. - Realizacja umowy inwestycyjnej (59/2011)

Share
d93x1tq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 59 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBO ANIOŁA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Realizacja umowy inwestycyjnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do Raportów Bieżących nr: 53/2011 z dnia 5/10/2011, 54/2011 z dnia 28/10/2011, 56/2011 z dnia 21/11/2011 oraz 58/2011 z dnia 20/12/2011 Zarząd PBO Anioła S.A. informuję, że został zrealizowany Etap I i Etap II umowy inwestycyjnej z dnia 3 października 2011r. zawartej pomiędzy Unamare Company Limited (Wspólnik), Protea Development Sp. z o.o. (Spółka) oraz PBO Anioła S.A. (Inwestor). W dniu 19 grudnia 2011r. Wspólnik i Spółka dokonali zmiany umowy Spółki przez podwyższenie jej kapitału zakładowego o kwotę 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) poprzez utworzenie 20 (dwudziestu) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy udział, przy czym prawo pierwszeństwa Wspólnika do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym zostało wyłączone. Wspólnik i Spółka złożyły Inwestorowi ofertę przystąpienia do Spółki i objęcia wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, za cenę 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych).
Inwestor złożył oświadczenie o przystąpieniu do Spółki i objęciu wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale Spółki, weryfikując zgodność wszystkich oświadczeń Wspólnika i Spółki zawartych w umowie inwestycyjnej na dzień 19 grudnia 2011r. Inwestor dokonał również zapłaty na rzecz Spółki w/w ceny objęcia udziałów. W dniu 19 grudnia 2011r. Wspólnik złożył Inwestorowi ofertę sprzedaży 5 (pięciu) udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), za cenę 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych). Inwestor przyjął w/w ofertę złożoną przez Wspólnika. Inwestor dokonał również zapłaty na rzecz Wspólnika w/w ceny. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d93x1tq

| | | PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PBO ANIOŁA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-025 | | Kostrzyn | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wrzesińska | | 70 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 657 65 50 | | +48 61 657 65 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-23-47-606 | | 639554212 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Waldemar Anioła Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d93x1tq

Podziel się opinią

Share
d93x1tq
d93x1tq