Trwa ładowanie...
d2u706s
espi

PCC ROKITA S.A. - Emisja obligacji serii BA w ramach Transzy Kaskadowej (10/2014)

PCC ROKITA S.A. - Emisja obligacji serii BA w ramach Transzy Kaskadowej (10/2014)
Share
d2u706s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PCC ROKITA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii BA w ramach Transzy Kaskadowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PCC Rokita SA (dalej: Spółka) z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, że działając na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego II Programu Emisji Obligacji ("Prospekt"), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 28 stycznia 2014r., opublikowanego 31 stycznia 2014r. oraz na podstawie art. 2 pkt. 1, art. 4, art. 5a, art. 5b, art. 9, art. 11, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach, art. 368 § 1 KSH, ust. 1 pkt 8 uchwały z 28 czerwca 2013r. nr 349/VII/13 Zarządu PCC Rokita SA w sprawie II Programu Emisji Obligacji ("Program"), uchwały z 1 kwietnia 2014r. nr 450/VII/14 Zarządu PCC Rokita SA w sprawie emisji obligacji serii BA oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii BA ("Obligacje serii BA"), jak i mając na uwadze opublikowane przez Spółkę 4 kwietnia 2014r. Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii BA, Zarząd Spółki w dniu 14 kwietnia 2014r. podjął uchwałę w sprawie ostatecznej ilości Obligacji serii BA oferowanych w Transzy Kaskadowej.
Ostateczna ilość obligacji serii BA, oferowanych w ramach Transzy Kaskadowej, wynosi 170.000 sztuk Obligacji serii BA. Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC ROKITA S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
56-120 Brzeg Dolny
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sienkiewicza 4
(ulica) (numer)
+48 71 794 2000 +48 71 794 39 11
(telefon) (fax)
ir.rokita@pcc.eu www.pcc.rokita.pl
(e-mail) (www)
917-00-000-15 930613932
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
2014-04-14 Zbigniew Skorupa Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u706s

Podziel się opinią

Share
d2u706s
d2u706s