Trwa ładowanie...
d1kzrbs

PCZ - Publikacja nieprawdziwych danych na temat obligacji PCZ S.A. notowanych na Catalyst przez p ... - EBI

PCZ - Publikacja nieprawdziwych danych na temat obligacji PCZ S.A. notowanych na Catalyst przez portal obligacje.pl (6/2015)

Share
d1kzrbs

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 6 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Publikacja nieprawdziwych danych na temat obligacji PCZ S.A. notowanych na Catalyst przez portal obligacje.pl | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PCZ S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 19 lutego 2015 r. podjął informacje o publikowaniu przez portal Obligacje.pl nieprawdziwych danych na temat rentowności wszystkich serii obligacji spółki PCZ S.A. notowanych na Catalyst. Portal obligacje.pl podaje dla wszystkich serii obligacji spółki PCZ ujemną aktualną rentowność brutto w wysokości (-4,37%) również dla obligacji serii A które zostały przedterminowo wykupione. O powyższym fakcie Emitent został powiadomiony przez obligatariuszy, którzy stwierdzili na podstawie publikowanych informacji na portalu, że portal ma dostęp do nieujawnionych informacji, które uzasadniają publikacje przez portal ujemnej rentowności w wysokości (-4,37%) dla obligacji PCZ. Zarząd spółki informuje, że spółka realizuje przyjętą strategie, zgodnie z publikowanymi raportami wyniki finansowe corocznie ulegają poprawie i w ocenie Zarządu nie istnieje żadna przesłanka, która stwarzałaby zagrożenia dla terminowej obsługi wszystkich obligacji włącznie z
wykupem każdej serii obligacji w terminie. Zarząd informuje równocześnie, że interweniował telefonicznie o godzinie 12.24 w dniu dzisiejszym w sprawie publikacji nieprawdziwych informacji na temat wszystkich serii obligacji PCZ S.A. Otrzymał informacje, że portal obligacje.pl faktycznie publikują nieprawdziwe dane i wynika to z błędu systemowego. Niestety do momentu publikacji komunikatu portal nie usunął usterki i cały czas publikuje nieprawdziwe informacje na temat obligacji PCZ S.A.. Ze względu na ilość telefonów, które spółka otrzymała w tej sprawie z prośba o wyjaśnienie można oczekiwać ze wielu inwestorów jest wprowadzanych w błąd na podstawie danych publikowanych przez portal obligacje.pl w kwestii rentowności obligacji i podejmuje na tej podstawie decyzje. Zarząd spółki w terminie późniejszym zdecyduje czy Emitent wystąpi wobec portalu obligacje.pl z roszczeniami odszkodowawczymi. Takie samo prawo przysługuje obligatariuszom, którzy podjęli błędne decyzje w oparciu o dane publikowane przez portal
obligacje.pl Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz § 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1kzrbs

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Stanisław Pachołek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1kzrbs

Podziel się opinią

Share
d1kzrbs
d1kzrbs