Trwa ładowanie...
d12wxpc
d12wxpc
espi

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatn...

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-07. (23/2013)
Share
d12wxpc
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-13
Skrócona nazwa emitenta
PEKAO BANK HIPOTECZNY
Temat
Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-07.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Pekao Bank Hipoteczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-07 dla trzeciego okresu odsetkowego. Zmienna Stopa Procentowa dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-07 (WIBOR 6M) dla trzeciego Okresu Odsetkowego wynosi 2,73% w skali roku. Stopa Oprocentowania (obliczona jako Zmienna Stopa Procentowa powiększona o Marżę w wysokości 0,95 p.p.) dla trzeciego Okresu Odsetkowego wynosi 3,68% w skali roku i naliczana jest od dnia 18 września 2013 roku. Dzień Płatności Odsetek za trzeci Okres Odsetkowy przypada w dniu 18 marca 2014 roku. Kwota Odsetek od jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-07 za trzeci Okres Odsetkowy wynosi 18,25 PLN. Tabela odsetkowa dla trzeciego Okresu Odsetkowego hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-07 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
TabelaodsetkowaLZ-II-07trzeciokres_odsetkowy.pdf Tabela odsetkowa hipotecznych listów zastawnych Pekao Bank Hipoteczny S.A. serii LZ-II-07 dla trzeciego okresu odsetkowego.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Pekao Bank Hipoteczny SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAO BANK HIPOTECZNY Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39a
(ulica) (numer)
022 208 21 69 022 208 21 88
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
527-10-28-697 011183360
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Tomasz Mozer Prezes Zarządu
2013-09-13 Agata Kwaśniak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12wxpc

Podziel się opinią

Share
d12wxpc
d12wxpc