Trwa ładowanie...
dev4ruf
espi
07-03-2013 09:25

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Raport roczny R 2012

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Raport roczny R 2012

Share
dev4ruf
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Wynik z tytułu odsetekWynik z tytułu odsetek 34 772 42 870 8 331 10 355
Wynik z tytułu prowizji i opłat 155 1 035 37 250
Wynik na działalności operacyjnej 19 411 21 393 4 651 5 167
Zysk przed opodatkowaniem 19 411 21 393 4 651 5 167
Zysk za okres 15 675 17 274 3 756 4 172
Zysk na jedną akcję* 7,03 7,75 1,68 1,87
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 741 -139 261 6 647 -33 637
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 292 -190 310 -46
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 28 695 139 356 6 875 33 660
Przepływy pieniężne netto, razem 57 728 -95 13 832 -23
Aktywa razem 1 841 305 1 986 672 450 395 449 799
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 1 664 272 1 806 997 407 092 409 119
Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych 894 158 807 811 218 717 182 895
Zobowiązania wobec banków 625 914 772 803 153 103 174 969
Kapitał własny 295 807 279 832 72 356 63 356
Kapitał zakładowy 223 000 223 000 54 547 50 489
Liczba akcji 2 230 2 230 2 230 2 230
Wartość księgowa na jedną akcję 133 125 33 28
Współczynnik wypłacalności 17,70% 16,74% 17,70% 16,74%
Aktywa ważone ryzykiem 1 496 097 1 463 496 365 955 331 348
Fundusze podstawowe (Tier I) 278 726 261 053 68 178 59 105
Fundusze uzupełniające (Tier II) 1 223 0 299 0
* Zysk na jedną akcję wyliczony na podstawie średniej ważonej liczby akcji
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List do Akcjonariuszy, raport roczny 2012, opinia biegłego rewidenta.pdf List Prezesa do Akcjonariuszy, Raport Roczny 2012, opinia biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dev4ruf

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF zatwierdzonych przez Unię Europejską | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-07 | | | | | | | |
| | | Pekao Bank Hipoteczny SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PEKAO BANK HIPOTECZNY | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Domaniewska | | 39a | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 208 21 69 | | 022 208 21 88 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 527-10-28-697 | | 011183360 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-15 Tomasz Mozer Prezes Zarządu
2013-02-15 Agata Kwaśniak Członek Zarządu
2013-02-15 Krzysztof Puchalski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-15 Tomasz Mozer Prezes Zarządu
2013-02-15 Agata Kwaśniak Członek Zarządu
2013-02-15 Krzysztof Puchalski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dev4ruf
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dev4ruf
dev4ruf