Trwa ładowanie...
d23jba0
espi

PEKAO BANK HIPOTECZNY - W sprawie zakończenia subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okazi...

PEKAO BANK HIPOTECZNY - W sprawie zakończenia subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-07 (47/2012)
Share
d23jba0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEKAO BANK HIPOTECZNY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | W sprawie zakończenia subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-07 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | PEKAO Bank Hipoteczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że zakończono proces subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-07. 1.Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji: otwarcie i zamknięcie subskrypcji: 13-12-2012 ? 14-12-2012; 2.Data przydziału: 18-12-2012; 3.Przedmiotem publicznej subskrypcji było 45.200 listów zastawnych. 4.Zapisy złożone w ramach subskrypcji oraz sprzedaży nie podlegały redukcji. 5.Liczba listów zastawnych na jakie złożono zapisy: w ramach subskrypcji złożono zapisy na 45.200 listów zastawnych; 6.Informacja o liczbie przydzielonych listów zastawnych: w wyniku subskrypcji przydzielonych zostało 45.200 listów zastawnych; 7.Cena po jakiej nabywane były listy zastawne w ramach subskrypcji była równa cenie emisyjnej jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-07 i wyniosła 1.000 zł za jeden list zastawny. 8.Informacja o liczbie osób, które złożyły zapisy: w ramach subskrypcji złożone zostały zapisy przez siedmiu inwestorów; 9.Informacja o liczbie
osób, którym przydzielono listy zastawne: w wyniku subskrypcji listy zastawne przydzielone zostały siedmiu inwestorom; 10.Rejestracja listów zastawnych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych: zgodnie z Uchwałą nr 911/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 3 grudnia 2012 r. Zarząd KDPW S.A. postanowił zarejestrować do 110.000 listów zastawnych. Listy zostały zarejestrowane i oznaczone kodem PLBHHP00119. 11.Informacja o subemisji: dla Serii LZ-II-07 nie podpisano umów o subemisję, 12.Wartość subskrypcji oraz sprzedaży rozumiana jako iloczyn liczby oferowanych listów zastawnych i ceny emisyjnej (równej cenie sprzedaży) wyniosła 45.200.000,00 zł. 13.W związku z faktem, iż emisję hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-07 prowadzono w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł., nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-07. Koszty te
zostaną podane do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych. 14.W związku z faktem, iż emisję hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-07 prowadzono w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł, nie jest możliwe określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-07. Koszt ten zostanie podany do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Pekao Bank Hipoteczny SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAO BANK HIPOTECZNY Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39a
(ulica) (numer)
022 208 21 69 022 208 21 88
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
527-10-28-697 011183360
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-18 Tomasz Mozer Prezes Zarządu
2012-12-18 Agata Kwaśniak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d23jba0

Podziel się opinią

Share
d23jba0
d23jba0