Trwa ładowanie...
di85q4k
espi

PELION SA - Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych (83/2012)

PELION SA - Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych (83/2012)
Share
di85q4k
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 83 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-12
Skrócona nazwa emitenta
PELION SA
Temat
Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Pelion S.A. informuje, iż w dniu 11 czerwca 2012 r. do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia o transakcjach na akcjach Pelion S.A. od osoby zobowiązanej do przekazywania informacji w trybie Art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Informacja dotyczy zakupu przez członka Rady Nadzorczej Pelion S.A.: - w dniu 6 czerwca 2012 r. 700 szt. akcji Pelion S.A. po średniej cenie 23,70 zł za akcję, - w dniu 8 czerwca 2012 r. 1 300 szt. akcji Pelion S.A. po średniej cenie 23,80 zł za akcję, w obrocie wtórnym na GPW w Warszawie. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. z 2005r. nr 183 poz. 1538)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PELION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PELION SA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
91-342 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zbąszyńska 3
(ulica) (numer)
+48 (42) 61 33 444 +48 (42) 61 33 535
(telefon) (fax)
sekretariat_pelion@pelion.eu www.pelion.eu
(e-mail) (www)
726-10-09-357 470929074
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

di85q4k

Podziel się opinią

Share
di85q4k
di85q4k