Trwa ładowanie...
d306jve
espi

PELION SA - Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Pekao SA (136/2013)

PELION SA - Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Pekao SA (136/2013)

Share
d306jve

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 136 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PELION SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Pekao SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pelion S.A. informuje, że w dniu 25 lipca 2013 r. wpłynęły do Spółki następujące dokumenty: 1. Aneks do Umowy o otwarcie linii gwarancji z dnia 28 października 2011 r. na kwotę 31 mln zł (słownie: trzydzieści jeden milionów złotych), zawarty pomiędzy spółką Pelion S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki SA, podpisany w dniu 28 czerwca 2013 roku. Na mocy Aneksu kwota linii gwarancji dla Spółki Pelion S.A. wynosi 31 mln złotych. Limit na gwarancje obowiązuje do dnia 31 października 2014 roku. 2. Aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 28 października 2011 r. na kwotę 75 mln złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych) zawarty pomiędzy spółką zależną Pelion S.A. a Bankiem Pekao SA w dniu 28 czerwca 2013 roku. Na mocy Aneksu kwota kredytu spółki wynosi 75 mln złotych. Kredyt w rachunku bieżącym obowiązuje do dnia 30 czerwca 2015 roku i został poręczony przez Pelion S.A. 3.Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 29 października 2010 r. na kwotę 50 mln zł (słownie: pięćdziesiąt
milionów złotych) zawarty pomiędzy spółką zależną Pelion S.A. a Bankiem Pekao SA, podpisany w dniu 28 czerwca 2013 roku. Na mocy Aneksu kwota kredytu w rachunku bieżącym spółki zależnej Pelion S.A. wynosi 50 mln złotych. Kredyt w rachunku bieżącym obowiązuje do dnia 30 czerwca 2015 roku i został poręczony przez Pelion S.A. oraz PGF ? Hurt Sp. z o.o., która jest spółką w 100% zależną od Pelion S.A. Umowy zawierają zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych. Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Pelion S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d306jve

| | | PELION SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PELION SA | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 91-342 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zbąszyńska | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (42) 61 33 444 | | +48 (42) 61 33 535 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat_pelion@pelion.eu | | www.pelion.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 726-10-09-357 | | 470929074 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d306jve

Podziel się opinią

Share
d306jve
d306jve