Trwa ładowanie...
d7z00wn
espi

PEP - Życiorys nowowybranego członka Rady Nadzorczej (25/2011)

PEP - Życiorys nowowybranego członka Rady Nadzorczej (25/2011)
Share
d7z00wn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Życiorys nowowybranego członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2011 Polish Energy Partners S.A. ("Spółka") przekazuje do wiadomości publicznej życiorys nowowybranego członka RadyNadzorczej p. Roberta Fijołka.Pan Robert Fijołek jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek finanse i bankowość) oraz IESE Business School w Barcelonie (Advance Management Program). Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) nadawany przez CFA Institute. Odbył także wiele szkoleń i praktyk między innymi w ABN AMRO Asset Management w Amsterdamie, ABN AMRO Bank w Londynie oraz ING Investment Management w Hadze.Na rynku kapitałowym działa zawodowo od 1995 roku.W latach 2008-2009 jako Prezes Zarządu NFI Progress SA, gdzie wraz z zespołem pracował nad przekształceniem działalności spółki w kierunku funduszu private equity.W latach 2005-2008 zatrudniony w BPH TFI SA. Jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami (wcześniej jako Zastępca Dyrektora oraz Zarządzający Funduszami) odpowiadał za strategię oraz nadzór nad działalnością
inwestycyjną Towarzystwa.W latach 2002-2005 pracował w ABN AMRO Bank (Polska) SA jako Szef Zespołu Sprzedaży Instrumentów Dłużnych,(2000-2002) w ABN AMRO Asset Management (Polska) SA jako Zarządzający Portfelami,(1998-2000) w ING BSK Asset Management SA jako Zarządzający Portfelami, (1996-1998) Bank Śląski w Katowicach jako dealer, (1995-1996) Górnośląski Bank Gospodarczy w Katowicach jako dealer.Obecnie (od 7.03.2011) jest członkiem Rady Nadzorczej Fluid SA. W latach 2008-2009 w czasie pracy w NFI Progress SA był członkiem Rad Nadzorczych spółek portfelowych funduszu: Scanmed SA, WPS Goczałków SA, VIS Investments Sp z.o.o. SKA, CT Żuraw SA, Barista Sp z o.o.Zgodnie z przekazaną Spółce informacją, Pan Robert Fijołek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do PEP SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Robert Fijołek nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d7z00wn

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-26 Zbigniew Prokopowicz Prezes Zarządu
2011-04-26 Michał Kozłowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7z00wn

Podziel się opinią

Share
d7z00wn
d7z00wn