Trwa ładowanie...
d1duxwc
espi

PGNIG - Aneksy do programu emisji obligacji krajowych (106/2011)

PGNIG - Aneksy do programu emisji obligacji krajowych (106/2011)
Share
d1duxwc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 106 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneksy do programu emisji obligacji krajowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje, iż w dniu 21 lipca 2011 roku zostały podpisane aneksy do Programu emisji obligacji do kwoty 3 mld zł ("Aneksy") zawartego 10 czerwca 2010 roku z sześcioma bankami, tj.: Bank Polska Kasa Opieki SA, ING Bank Śląski SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Societe Generale SA, BNP Paribas SA Oddział w Polsce. Dokumentacja w ramach Programu emisji obligacji składa się z Umowy Gwarancyjnej oraz Umowy Agencyjnej i Depozytowej. Aneksy zawarte zostały do obu powyższych umów. Na mocy podpisanych Aneksów zwiększona została maksymalna kwota Programu emisji obligacji z 3 do 5 mld zł oraz wydłużony został okres zapadalności Programu z 31 lipca 2013 roku do 31 lipca 2015 roku. Obligacje będą emitowane w celu uzyskania środków na zaspokojenie bieżących potrzeb finansowych oraz finansowanie inwestycji kapitałowych PGNiG, wynikających z realizacji strategii GK PGNiG. Patrz również: Raport bieżący nr 30/2010 z
dnia 10 czerwca 2010 roku | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Warsaw, July 21st 2011 Annexes to the domestic Note Issue Programme Current Report No. 106/2011 The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA ("PGNiG") hereby reports that on July 21st 2011 annexes (the "Annexes") were signed to the PLN 3bn Note Issue Programme executed on June 10th 2010 with six banks, including Bank Polska Kasa Opieki SA, ING Bank Śląski SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Societe Generale SA, and BNP Paribas SA Polish Branch. The Note Issue Programme documentation includes a Guarantee Agreement and an Agency and Custody Agreement. Annexes were executed to both agreements. Under the Annexes, the maximum value of the Note Issue Programme was increased from PLN 3bn to PLN 5bn and the end of its term was postponed from July 31st 2013 to July 31st 2015. Notes will be issued to raise financing for PGNiG's current financial needs and to finance its equity investments, resulting from PGNiG Group’s strategy.See also: Current
Report No. 30/2010 of June 10th 2010 | |

d1duxwc

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PGNIG Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-224 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marcina Kasprzaka 25
(ulica) (numer)
022 5835000 022 5835856
(telefon) (fax)
pr@pgnig.pl www.pgnig.pl
(e-mail) (www)
5250008028 012216736
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Sławomir Hinc Wiceprezes Zarządu
2011-07-21 Mirosław Szkałuba Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1duxwc

Podziel się opinią

Share
d1duxwc
d1duxwc