Trwa ładowanie...
dl943hf

PGNIG - Wybór Prezesa i Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą PGNiG SA (6/2011)

PGNIG - Wybór Prezesa i Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą PGNiG SA (6/2011)

Share
dl943hf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór Prezesa i Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą PGNiG SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG", "Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza PGNiG na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2011 roku dokonała wyboru Prezesa i Członków Zarządu PGNiG na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem 13 marca 2011 roku na okres 3 lat, tj.?- Pana Michała Szubskiego na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG;?- Pana Radosława Dudzińskiego na stanowisko Członka Zarządu PGNiG;?- Pana Sławomira Hinc na stanowisko Członka Zarządu PGNiG;?- Pana Marka Karabułę na stanowisko Członka Zarządu PGNiG.Kadencja poprzedniego Zarządu w składzie przedstawionym poniżej upływa z dniem 12 marca 2011 roku, tj.:?- Pana Michała Szubskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu PGNiG;?- Pana Radosława Dudzińskiego pełniącego funkcję Członka Zarządu PGNiG ds. Strategii;?- Pana Sławomira Hinc pełniącego funkcję Członka Zarządu PGNiG ds. Finansowych;?- Pana Marka Karabuły pełniącego funkcję Członka Zarządu PGNiG ds. Górnictwa Naftowego;?- Pana Mirosława Szkałuby pełniącego funkcję Członka
Zarządu PGNiG ds. Handlu.Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 92/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku jeden z członków Zarządu zostanie wybrany przez pracowników Spółki.Pan Michał Szubski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe: zarządzanie przedsiębiorstwem energetycznym oraz transport i dystrybucja gazu ziemnego. Od 1994 roku związany jest z PGNiG. Początkowo jako dyrektor Biura Prezydialnego, a następnie jako dyrektor Biura Prawnego i dyrektor Biura Spółki. Od października 2000 roku pracował w Mazowieckim Zakładzie Gazowniczym?Gazownia Warszawska. Był zastępcą dyrektora ds. restrukturyzacji, a następnie dyrektorem naczelnym. W latach 2003?2007 pełnił funkcję prezesa Zarządu Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Od lipca 2007 do marca 2008 roku był doradcą Zarządu PGNiG. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej spółki System Gazociągów Przesyłowych EuRoPol GAZ SA oraz przewodniczącym Rady Dyrektorów spółki PGNiG Norway A/S.W dniu 12
marca 2008 roku został powołany przez Radę Nadzorczą PGNiG na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG.Pan Radosław Dudziński jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, specjalizował się w zakresie inżynierii gazownictwa. Ukończył również zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Warszawskim, Executive MBA, University of Illinois Urbana Champaign. Od roku 1998 związany z PGNiG, gdzie stopniowo awansował w pionie eksploatacji, a następnie piastował funkcję dyrektora Biura Strategii oraz dyrektora Departamentu Strategii i Restrukturyzacji. W latach 2006?2008 był związany z A.T. Kearney sp. z o.o. Zasiadał w radach nadzorczych spółek: Agencja Rynku Energii SA w Warszawie, Poszukiwania Naftowe "Diament" sp. z o.o. w Zielonej Górze, Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie, InterTransGas GmbH w Poczdamie. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej spółki System Gazociągów Przesyłowych EuRoPol GAZ SA oraz Rady Dyrektorów spółki PGNiG Norway A/S. W dniu 12 marca 2008 roku został powołany przez Radę Nadzorczą PGNiG
na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG.Pan Sławomir Hinc jest absolwentem Instytutu Handlu Zagranicznego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Studiował także w Austrii na Wirtschaftsuniversität oraz w Niemczech w Technische Fachhochschule. Otrzymał tytuł doktora nauk technicznych z zakresu inżynierii gazownictwa na Politechnice Warszawskiej. W latach 1998-2000 pracował w Dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego w Arthur Andersen Polska, w latach 2000-2004 w Andersen Business Consulting, gdzie zarządzał zespołami prowadzącymi projekty dla klientów z sektora energetycznego. W latach 2004-2008 pełnił funkcję dyrektora finansowego, a w latach 2006-2008 także funkcję prokurenta w spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM SA. Od 2010 roku zasiada w Radzie Zarządzającej Eurogas, organizacji zrzeszającej firmy i stowarzyszenia sektora gazowniczego Unii Europejskiej. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej spółki System Gazociągów Przesyłowych EuRoPol GAZ
SA oraz Rady Dyrektorów spółki PGNiG Norway A/S. W dniu 12 marca 2008 roku został powołany przez Radę Nadzorczą PGNiG na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG.Pan Marek Karabuła jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie i posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. W latach 1994?2000 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Browary Okocim SA, w latach 2000?2002 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Browary Dolnośląskie Piast SA, w latach 2003?2004 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu AUTOSAN SA, w latach 2004?2005 funkcję Wiceprezesa Zarządu Browary Polskie Brok-Strzelec SA, w latach 2005?2006 pełnił funkcję Członka Zarządu Rafinerii Trzebinia SA, a w trakcie 2006 roku funkcję Członka Zarządu ORLEN Oil Sp. z o.o. W 2010 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA, a w latach 2008?2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Nafty Polskiej SA. W czerwcu 2010 roku został powołany do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA na kolejną kadencję, gdzie od lipca 2010 roku pełni funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA. Od dnia 18 listopada 2008 roku do dnia 19 lipca 2010 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG. W dniu 12 maja 2010 roku został delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu PGNiG?Wiceprezesa ds. Gazownictwa i Handlu w okresie od dnia 1 czerwca 2010 roku do dnia 31 sierpnia 2010 roku. W dniu 19 lipca 2010 roku został powołany przez Radę Nadzorczą PGNiG na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG.Wszyscy nowopowołani członkowie Zarządu poza przedsiębiorstwem PGNiG nie wykonują innej działalności konkurencyjnej ani też nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie są też członkami organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Election of the President and Members of the Management Board by theSupervisory Board of PGNiG SACurrent Report No. 06/2011The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA("PGNiG","the Company") hereby reports that at its meeting held onJanuary 12th 2011 the the PGNiG Supervisory Board elected the followingpersons as the President and Members of PGNiG's Management Board for ajoint term of office starting on March 13th 2011 for next 3 years:-Mr Michał Szubski - President of the Management Board of PGNiG;-Mr Radosław Dudziński - Member of the Management Board of PGNiG;-Mr Sławomir Hinc - Member of the Management Board of PGNiG;- MrMarek Karabuła - Member of the Management Board of PGNiG.The term of office of the previous Management Board, composed of thefollowing persons, expires on March 12th 2011:- Mr Michał Szubski - President of the Management Board of PGNiG;-Mr Radosław Dudziński - Member of the Management Board of PGNiG,Strategy;- Mr Sławomir Hinc - Member of the Management Board
ofPGNiG, Finance;- Mr Marek Karabuła - Member of the Management Boardof PGNiG, Oil Mining;- Mr Mirosław Szkałuba - Member of theManagement Board of PGNiG, Trade.As reported in Current Report No. 92/2010 of December 28th 2010, one ofthe Management Board Members will be elected by the Company's employees.Mr Michał Szubski graduated from the Faculty of Law and Administrationat the University of Warsaw. He completed postgraduate courses inmanagement of energy companies and natural gas transport anddistribution. He joined PGNiG in 1994 and was first employed as Head ofthe Presidium Office of the Company. He later held the position of Headof the Legal Office and then served as Head of the Corporate Office.Since October 2000, he worked at the Mazovian Gas Distribution Division,the Warsaw Gas Sales Unit, first as Deputy Director for Restructuringand then as the General Director. Between 2003 and 2007, he was thePresident of the Management Board of gas distribution company MazowieckaSpółka Gazownictwa Sp. z o.o. From
July 2007 to March 2008 he served asadvisor to the Management Board of PGNiG. Currently, Mr Michał Szubskiholds the position of Vice-Chairman of the Supervisory Board of Yamalpipeline owner STG EuRoPol GAZ SA and serves as the Chairman of theBoard of Directors of PGNiG Norway A/S. On March 12th 2008, he wasappointed by the Supervisory Board of PGNiG as President of theManagement Board of PGNiG.Mr Radosław Dudziński graduated from the Warsaw University ofTechnology, where he majored in Gas Engineering. He also completed agraduate programme in Management and Marketing at the Warsaw Universityand an Executive MBA course at the University of Illinois UrbanaChampaign. He has been with PGNiG S.A. since 1998. He gradually moved upthe ranks in the operations division and then held the positions of Headof the Strategy Office and Head of the Strategy and RestructuringDepartment. In 2006-2008 he worked for A.T. Kearney Sp. z o.o. He hasserved as member of the Supervisory Boards of the following companies:Agencja Rynku
Energii S.A. of Warsaw, Poszukiwania Naftowe Diament Sp. zo.o. of Zielona Góra, Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ofWarsaw, and InterTransGas GmbH of Potsdam. Currently, he is a member ofthe Supervisory Board of Yamal pipeline owner STG EuRoPol GAZ SA and amember of the Board of Directors of PGNiG Norway A/S. On March 12th 2008he was appointed by the Supervisory Board of PGNiG as Vice-President ofthe Management Board of PGNiG.Mr Sławomir Hinc is a holder of a Masters degree in Economics from theUniversity of Gdańsk, where studied in the Institute of Foreign Trade atthe Faculty of Economics. He also studied at Wirtschaftsuniversität inAustria, and at Technische Fachhochschule in Germany. He has obtained aPhD in Gas Engineering from the Warsaw University of Technology. Heworked at the Audit and Business Consulting Department of ArthurAndersen Polska (1998-2000) and at Andersen Business Consulting(2000-2004), where he headed teams managing projects for clients fromthe energy sector. In 2004-2008 he held
the position of FinancialDirector at Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, (in2006-2008 he was also the company's registered proxy). Since 2010, hehas been a member of the Governing Board of Eurogas, an organization ofthe EU gas industry. Currently, he is a member of the Supervisory Boardof Yamal pipeline owner STG EuRoPol GAZ SA and a member of the Board ofDirectors of PGNiG Norway A/S. On March 12th 2008 he was appointed bythe Supervisory Board of PGNiG as Vice-President of the Management Boardof PGNiG.Mr Marek Karabuła holds a Masters degree in Economics from at the CracowUniversity of Economics, where studied at the Faculty of Management.From 1994 to 2000, he was Vice-President of the Management Board ofBrowary Okocim SA. From 2000 to 2002 he held the position ofVice-President of the Management Board of Browary Dolnośląskie Piast SA.From 2003 to 2004 he served as Vice-President of the Management Board ofAUTOSAN SA and from 2004 to 2005 he was Vice-President of the ManagementBoard of Browary
Polskie Brok-Strzelec SA. In 2005, he was appointed asMember of the Management Board of Rafineria Trzebinia SA and held thisposition until 2006. During 2006, he served as Member of the ManagementBoard of ORLEN Oil Sp. z o.o. In 2010, he worked as Vice-President of ofthe Management Board of Agencja Rozwoju Przemysłu SA and from 2008 to2010 he was the President of the Management Board of Nafta Polskia SA.In June 2010, Mr Marek Karabuła was re-elected for another term ofoffice on the Supervisory Board of PKN ORLEN SA, where he has served asVice-Chairman since July 2010. From November 18th 2008 to July 19th2010, Mr Marek Karabuła held the position of Member of the SupervisoryBoard of PGNiG. On May 12th 2010, Mr Marek Karabuła was delegated totemporarily stand in as member of the Management Board of PGNiG -Vice-President for Gas and Trade in the period from June 1st to August31st 2010. On July 19th 2010, he was appointed by the Supervisory Boardof PGNiG as Vice-President of the Management Board of PGNiG.The newly
appointed members of the Management Board are not involved inany competitive activity outside PGNiG. None of them is a partner in anycompeting civil-law company or partnership, or sits on the governingbodies of any competing company. They have not been entered in theRegister of Insolvent Debtors kept pursuant to the Act on the NationalCourt Register. | |

dl943hf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Michał Szubski Prezes Zarządu
2011-01-12 Sławomir Hinc Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dl943hf

Podziel się opinią

Share
dl943hf
dl943hf