Trwa ładowanie...
d1mzxc0
espi

PGNIG - Wystąpienie o wydłużenie terminu ustosunkowania się do postanowienia UOKiK dot. wszczęteg...

PGNIG - Wystąpienie o wydłużenie terminu ustosunkowania się do postanowienia UOKiK dot. wszczętego postępowania antymonopolowego (103/2011)
Share
d1mzxc0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 103 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-19
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Wystąpienie o wydłużenie terminu ustosunkowania się do postanowienia UOKiK dot. wszczętego postępowania antymonopolowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje, że w dniu 18 lipca 2011 roku PGNiG wystosowało do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("UOKiK") odpowiedź na wezwanie zawarte w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania antymonopolowego w sprawie nadużywania przez PGNiG pozycji dominującej na krajowym rynku detalicznej sprzedaży gazu ziemnego. O wszczęciu ww. postępowania PGNiG poinformowało w raporcie bieżącym nr 95/2011 z dnia 5 lipca 2011 roku. W odpowiedzi PGNiG przekazało dokumenty i informacje, o które Prezes UOKiK wystąpił w zawiadomieniu. Ponadto PGNiG wystąpiło do Prezesa UOKiK o przedłużenie o 14 dni terminu na skorzystanie z prawa do ustosunkowania się do zarzutów przedstawionych w postanowieniu o wszczęciu postępowania antymonopolowego, uzasadniając powyższe koniecznością zapoznania się z materiałami i dokumentami zebranymi do tej pory w toku postępowania wyjaśniającego i antymonopolowego.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Warsaw, July 19th 2011 Request for extending the deadline for clarifying position on UOKiK's notice of instigation of anti-trust proceedings Current report no. 103/2011 The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA ("PGNiG") hereby reports that on July 18th 2011 PGNiG filed to the President of the Office of Competition and Consumer Protection ("UOKiK") its response to the notice of instigation of anti-trust proceedings concerning abuse by PGNiG of its dominant position on the Polish natural gas retail market. PGNiG informed the public of the instigation of the proceedings in Current Report No. 95/2011 of July 5th 2011. PGNiG's response contained the documents and information requested by the President of the UOKiK in the said notice. Furthermore, PGNiG requested the President of the UOKiK to extend the deadline for clarifying its position on the charges presented in the decision to instigate the anti-trust proceedings by 14 days. As grounds for the request, PGNiG cited the need to
review the materials and documents collected so far in the course of the preliminary investigation and anti-trust proceedings. | |

d1mzxc0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PGNIG Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-224 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marcina Kasprzaka 25
(ulica) (numer)
022 5835000 022 5835856
(telefon) (fax)
pr@pgnig.pl www.pgnig.pl
(e-mail) (www)
5250008028 012216736
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Sławomir Hinc Wiceprezes Zarządu
2011-07-19 Mirosław Szkałuba Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mzxc0

Podziel się opinią

Share
d1mzxc0
d1mzxc0