Trwa ładowanie...
d1gpfzx
espi

PHN S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym W...

PHN S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 11 kwietnia 2014 r. (39/2014)

Share
d1gpfzx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-11
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 11 kwietnia 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. ("Spółka") podaje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 kwietnia 2014 r.: 1. SKARB PAŃSTWA: 32.538.003 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 84,93% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 71,02% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce 2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK S.A.: 4.249.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 11,09% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 9,27% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gpfzx

| | | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PHN S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-116 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Świętokrzyska | | 36 l.30/27 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 850 91 00 | | +48 22 850 91 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5252504978 | | 142900541 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-11 Artur Lebiedziński Prezes Zarządu
2014-04-11 Włodzimierz Stasiak Członek Zarządu ds. finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gpfzx

Podziel się opinią

Share
d1gpfzx
d1gpfzx