Trwa ładowanie...
d36bbx6
espi

PKNORLEN - Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2015 roku (275/2014)

PKNORLEN - Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2015 roku (275/2014)
Share
d36bbx6

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 275 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2015 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (?PKN ORLEN S.A.?) podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2015 roku. 1. Skonsolidowane raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach: - Za IV kwartał 2014 roku 23 stycznia 2015 roku. - Za I kwartał 2015 roku 23 kwietnia 2015 roku. - Za III kwartał 2015 roku 22 października 2015 roku. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej ORLEN zawierały będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133) (?Rozporządzenie?). Zgodnie z § 101 ust.2 Rozporządzenia, raport kwartalny za drugi kwartał 2015 roku nie będzie
publikowany. 2. Skonsolidowany raport półroczny za 2015 rok zostanie opublikowany 23 lipca 2015 roku. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej ORLEN zawierał będzie półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 83 ust.3 Rozporządzenia. 3. Raporty roczne za 2014 rok zostaną opublikowane w następującym terminie: - skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ORLEN za 2014 rok 26 marca 2015 roku. - jednostkowy raport roczny PKN ORLEN S.A. za 2014 rok 26 marca 2015 roku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PKN ORLEN financial calendar for 2015 Regulatory announcement no 275/2014 dated 5 November 2014 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") hereby publishes its financial calendar for 2015. Unconsolidated financial reports, produced at quarterly and half-yearly will be published as a section within the consolidated financial report. 1. Quarterly reports Q4 2014 23 January 2015 Q1 2015 23 April 2015 Q3 2015 22 October 2015 The quarterly report for the second quarter 2015 will not be published. 2. Half yearly report H1 2015 23 July 2015 3. Annual statements 2014 annual statements will be produced as follows: Consolidated 26 March 2015 Unconsolidated 26 March 2015

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLEN Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 7
(ulica) (numer)
24 256 81 80 24 367 77 11
(telefon) (fax)
ir@orlen.pl www.orlen.pl
(e-mail) (www)
774 00 01 454 610188201
(NIP) (REGON)
d36bbx6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu
2014-11-05 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36bbx6

Podziel się opinią

Share
d36bbx6
d36bbx6