Trwa ładowanie...
d3ukna5

 PKO BP: Zastosujemy się do zalecenia KNF ws. dywidendy w wys. max. 50% zysku

Warszawa, 18.05.2016 (ISBnews) - PKO Bank Polski zastosuje się do zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącego podziału zysku banku za rok 2015, tj. m.in. zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie co najmniej 50% zysku wypracowanego w 2015 r., podał bank. Bank spełnia kryteria kwalifikujące do wypłaty dywidendy.

Share
d3ukna5

"Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. niniejszym informuje, iż bank będzie stosował się do zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego [?] z uwzględnieniem obowiązującej polityki dywidendowej, jednocześnie dbając o zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia kapitałowego, biorąc pod uwagę także potencjalne sytuacje skrajne, w tym możliwość niekorzystnych zmian kursu walutowego i wpływ na adekwatność kapitałową" - czytamy w komunikacie.

Bank posiada aktualną politykę dywidendową, uchwaloną przez zarząd banku i zatwierdzoną przez radę nadzorczą, która adresuje stanowisko KNF w sprawie zasad polityki dywidendowej banków, w szczególności w zakresie minimalnych poziomów współczynników kapitałowych kwalifikujących do wypłaty dywidendy w wysokości do 50% wypracowanego zysku, podano także.

W ub. tygodniu Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła PKO BP m.in. zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie co najmniej 50% zysku wypracowanego w 2015 r. Jednocześnie bank został poinformowany o zaleceniu utrzymywania w 2016 r. wskaźników kapitałowych, uwzględniających dodatkowy wymóg kapitałowy oraz bufor zabezpieczający, na poziomie co najmniej:
T1 [w ujęciu jednostkowym] = 10,82%,
T1 [w ujęciu skonsolidowanym] = 10,81%,
TCR [w ujęciu jednostkowym] =14,01%,
TCR [w ujęciu skonsolidowanym] =13,99%.

Akcjonariusze PKO BP przeznaczyli zysk netto za 2014 r. na kapitały zapasowy i rezerwowy. W 2014 r. akcjonariusze PKO BP zdecydowali o przeznaczeniu 937,5 mln zł na dywidendę tytułem zysku za 2013 r., co dało wypłatę w wysokości 0,75 zł na akcję.

d3ukna5

W 2015 r. bank miał 2 610 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3 254 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 2 571,14 mln zł wobec 3 079,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Współczynnik wypłacalności wyniósł 14,61% na koniec 2015 r. wobec 12,96% rok wcześniej. Współczynnik Tier1 wzrósł do 13,27% wobec 11,71% rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 248,7 mld zł na koniec 2014 r.

(ISBnews)

d3ukna5

Podziel się opinią

Share
d3ukna5
d3ukna5