Trwa ładowanie...
dhvf0sf

PKOBP (PKO BP SA) - Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie na stanowisko Wiceprezesa Zarz...

PKOBP (PKO BP SA) - Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. (2/2013)

Share
dhvf0sf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-08
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport bieżący nr 2/2013 ? Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 77/2012 z dnia 27 września 2012 r., Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej niniejszym informuje, że z dniem 8 stycznia 2013 r. Pan Piotr Mazur został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, któremu podlegają sprawy z zakresu ryzyka i windykacji, w związku z wydaniem w dniu dzisiejszym przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na jego powołanie w skład Zarządu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 2/2013 ? Consent of the Polish Financial Supervision Authority to the appointment of the Vice-president of the Management Board.Legal basis:Paragraph 5.1.22 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for regarding information required by the law of a non-member state as equivalentThe report:Referring to the Current Report No. 77/2012 dated 27 September 2012, the Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna hereby informs that on 8 January 2013 Mr. Piotr Mazur is appointed as the Vice - President of the Management Board, responsible for the matters of the risk management and collection in relation to the fact that the Polish Financial Supervision Authority gave consent to his appointment into the Management Board composition.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhvf0sf

| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKOBP (PKO BP SA) | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 521-91-82 | | 521-91-83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.pkobp.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-77-38 | | 016298263 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhvf0sf

Podziel się opinią

Share
dhvf0sf
dhvf0sf