Trwa ładowanie...
d4709h5

PLASTBOX - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (41/2011)

PLASTBOX - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (41/2011)

Share
d4709h5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka)
informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od pana Krzysztofa Moski oraz Zakładów Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. zawiadomienie następującej treści: "Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) ("Ustawa o ofercie"), informuje w imieniu stron porozumienia z art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy o ofercie w skład którego wchodzą: Pan Krzysztof Moska oraz spółka Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A w Jaśle, że w wyniku nabycia przez spółkę ZTS Gamrat S.A. w dniu 07.10.2011 roku 40 694 zdematerializowanych akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. ("Spółka") i uprawniających do wykonywania 40 694 głosów, tj. uprawniających do 0,46 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
doszło do zmiany stanu posiadania akcji stron porozumienia ("Zmiana Stanu Posiadania"). Przed Zmianą Stanu Posiadania, spółka ZTS Gamrat S.A. w Jaśle posiadała 1 029 090 akcji Spółki, stanowiących 11,68 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 11,68 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 1 029 090 głosów z akcji Spółki, natomiast Pan Krzysztof Moska posiadał 945 000 akcji Spółki, stanowiących 10,72 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,72 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 945 000 głosów z akcji Spółki. Po Zmianie Stanu Posiadania, Pan Krzysztof Moska oraz spółka ZTS Gamrat S.A. w Jaśle posiadają łącznie 2 014 784 akcji Spółki, stanowiących 22,86 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 22,86% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 2 014 784 głosów z akcji Spółki, z czego: Pan Krzysztof Moska posiada 945 000 akcji Spółki, stanowiących 10,72 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz
10,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 945 000 głosów z akcji Spółki, spółka ZTS Gamrat S.A. w Jaśle posiada 1069 784 akcji Spółki, stanowiących 12,14% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 12,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 1 069 784 głosów z akcji Spółki. Jednocześnie informuję, iż Pan Krzysztof Moska oraz Spółka ZTS Gamrat S.A nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki. Ponadto informuję, iż Pan Krzysztof Moska oraz Spółka ZTS Gamrat S.A. nie są stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4709h5

| | | PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PLASTBOX | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 76-200 | | Słupsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Witolda Lutosławskiego | | 17 a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 059 840 08 80 | | 059 842 05 28 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@plast-box.com | | www.plast-box.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8390023940 | | 770703308 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Iwona Zdrojewska Członek Zarządu Iwona Zdrojewska

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4709h5

Podziel się opinią

Share
d4709h5
d4709h5