Trwa ładowanie...
d2a42fr
d2a42fr
espi

PLASTPACK COMPANY - Zmiana decyzji spółki zależnej co do przeznaczenia zysku za 2013 rok (20/2014) - EBI

PLASTPACK COMPANY - Zmiana decyzji spółki zależnej co do przeznaczenia zysku za 2013 rok (20/2014)
Share
d2a42fr

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 20 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana decyzji spółki zależnej co do przeznaczenia zysku za 2013 rok | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PlastPack Company S.A. informuje, iż w dniu 3 listopada 2014 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej w 99,99% Viki Plast S.A. z siedzibą w Skarżysku Kamiennej (?Spółka?). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Viki Plast S.A. postanowiło zmienić uchwałę nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie przeznaczenia zysku w ten sposób, że postanowiło powiększyć kwotę zysku netto za okres od dnia 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku przeznaczonego w dniu 23.06.2014 roku na wypłatę akcjonariuszom Spółki dywidendy o kwotę 406.726, 11 zł oraz pomniejszyć o kwotę 406.726,11 zł część zysku przeznaczoną w dniu 23.06.2014 roku na kapitał rezerwowy, który służyć ma w przyszłości na wypłatę zysku lub działania inwestycyjne. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2013 w kwocie 1.580.725,50 zł na następujące cele: - kwotę 1.568.800,71 zł na wypłatę akcjonariuszom Spółki dywidendy, to jest
kwotę 0,135 zł na jedną akcję, - kwotę 11.924,79 zł na kapitał rezerwowy, który przeznaczony zostanie w przyszłości na wypłatę zysku lub działania inwestycyjne. Z uwagi na fakt, że akcjonariuszom Spółki do dnia 03.11.2014 roku nie została wypłacona dywidenda za rok 2013, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawiało, że wypłata całej przysługującej akcjonariuszom dywidendy nastąpi w transzach, których terminy zostaną określone uchwałą Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Władysław Kraska Prezes Zarządu
Andrzej Krakówka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2a42fr

Podziel się opinią

Share
d2a42fr
d2a42fr