Trwa ładowanie...
d21mflv
espi

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Nabycie akcji Emitenta przez osobę mającą dostęp do informacji po...

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Nabycie akcji Emitenta przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (1/2012)

Share
d21mflv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-02
Skrócona nazwa emitenta
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP
Temat
Nabycie akcji Emitenta przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki Platforma Mediowa Point Group S.A. (dalej jako Emitent) informuje, iż w dniu 2 stycznia 2012 roku Emitent otrzymał w trybie art.160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie od osoby zarządzającej, dotyczące wartości dokonanych transakcji, których suma w roku kalendarzowym 2011 nie przekroczyła kwoty 5 000 euro (pięć tysięcy euro). Zgodnie z zawiadomieniem, osoba zarządzająca: - w dniu 30 grudnia 2011 r. nabyła łącznie 30 000 (trzydzieści tysięcy) sztuk akcji Emitenta, po średniej cenie jednostkowej 0,6300 zł. Transakcja nabycia akcji, została dokonana w ramach sesji zwykłej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Załączniki
Plik Opis
zestawienie transakcji.pdf Zestawienie transakcji

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21mflv

| | | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-305 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie 146C | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 347 50 00 | | 347 50 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pmpg@point-group.pl | | www.point-group.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-008-88-31 | | 010768408 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-02 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu Michał M. Lisiecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21mflv

Podziel się opinią

Share
d21mflv
d21mflv