Trwa ładowanie...
d3xbg3x
espi

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie ustalające wysokość o...

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie ustalające wysokość odszkodowania należnego od spółki zależnej od Emitenta w sprawie o uznanie za wykonalne orzeczenia sądu zagranicznego (4/2014)
Share
d3xbg3x

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie ustalające wysokość odszkodowania należnego od spółki zależnej od Emitenta w sprawie o uznanie za wykonalne orzeczenia sądu zagranicznego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 12 lutego 2014 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, w wyniku ponownego rozpoznania sprawy z wniosku Małgorzaty Cimoszewicz-Harlan o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego zasądzającego od zależnej od Emitenta spółki pod firmą Agencja Wydawniczo-Reklamowa "WPROST" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako AWR) odszkodowanie, w części dotyczącej kwoty siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy dolarów amerykańskich (o utrzymaniu przez Sąd Najwyższy w mocy postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie w pozostałej części oddalającej wniosek Małgorzaty Cimoszewicz-Harlan w zakresie kwoty czterech milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy dolarów amerykańskich oraz przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania w części co kwoty siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy dolarów amerykańskich, Emitent informował raportem bieżącym nr 64/2013 z dnia 11 października 2013 roku), wydał postanowienie na mocy którego uznał
orzeczenie sądu zagranicznego za wykonalne jedynie w zakresie kwoty pięćdziesięciu tysięcy dolarów oraz uznał, że do zapłaty przedmiotowej kwoty AWR zobowiązana jest solidarnie z byłym redaktorem naczelnym tygodnika "Wprost". Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie jest prawomocne. Na postanowienie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Emitent wciąż podtrzymuje stanowisko, które prezentował w postępowaniu przed Sądem Okręgowym i Apelacyjnym, zgodnie z którym wyrok sądu zagranicznego jest w całości sprzeczny z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego i nie powinien podlegać uznaniu za wykonalny w Polsce. Emitent wskazuje jednak, że zakończenie postępowania, niezależnie od oceny trafności orzeczenia, jest korzystne dla AWR i jej właścicieli, przecina bowiem ostatecznie kwestię roszczenia o odszkodowanie w wysokości pięciu milionów dolarów amerykańskich jakie niezasadnie zagrażało wydawnictwu, i było między innymi przejawem obaw inwestorów i instytucji finansowych w kontekście
inwestycji w AWR. Ostatecznie ustaloną kwotę odszkodowania AWR dla Małgorzaty Cimoszewicz-Harlan w wysokości około stu sześćdziesięciu tysięcy złotych należy rozpatrywać pozytywnie w kontekście roszczenia o zapłatę odszkodowania w kwocie około szesnastu milionów złotych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-222 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 179
(ulica) (numer)
347 50 00 347 50 01
(telefon) (fax)
pmpg@point-group.pl www.point-group.pl
(e-mail) (www)
521-008-88-31 010768408
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-12 Michał Lisiecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3xbg3x

Podziel się opinią

Share
d3xbg3x
d3xbg3x