Trwa ładowanie...
d3w69x7
espi

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Skup akcji własnych (9/2013)

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Skup akcji własnych (9/2013)
Share
d3w69x7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Skup akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 24 stycznia 2013 roku otrzymał informacje z Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako AmerBrokers), iż w dniu 24 stycznia 2013 roku wykonując postanowienia Umowy z dnia 5 kwietnia 2011 r. o pośrednictwo w nabywaniu akcji, działając w imieniu własnym i na zlecenie Emitenta, nabył na własny rachunek 96 055 sztuk akcji Emitenta. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży Emitentowi w związku z realizowanym przez Emitenta, na podstawie Uchwały nr 3 z dnia 6 grudnia 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, skupem akcji własnych Emitenta. - średnia jednostkowa cena nabycia wynosiła 0,25 złotego za sztukę, - łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 96 055 złotych, - jednostkowa wartość nominalna akcji wynosi 1 złoty, - nabyte akcje stanowią 0,09 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, - nabyte akcje dają prawo do wykonania 96
055 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 0,09 % udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers Emitent będzie posiadał łącznie 1 941 947 akcji własnych, stanowiących 1,87 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do wykonywania 1 941 947 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz stanowiących 1,87 % udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Emitent poda w osobnym komunikacie informacje dotyczące odkupienia akcji od AmerBrokers zgodnie z Umową. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-222 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Aleje Jerozolimskie 179
(ulica) (numer)
347 50 00 347 50 01
(telefon) (fax)
pmpg@point-group.pl www.point-group.pl
(e-mail) (www)
521-008-88-31 010768408
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w69x7

Podziel się opinią

Share
d3w69x7
d3w69x7