Trwa ładowanie...
d3b7uo7
espi

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta listu intencyjnego z As...

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta listu intencyjnego z Astro S.A. w sprawie uruchomienia dwóch programów telewizyjnych (22/2013)

Share
d3b7uo7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta listu intencyjnego z Astro S.A. w sprawie uruchomienia dwóch programów telewizyjnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 22 lutego 2013 roku Emitent otrzymał informację od zależnej od Emitenta spółki pod firmą Media Works S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Media Works), o zawarciu przez Media Works S.A. w dniu 22 lutego 2013 roku z notowaną na giełdowym rynku alternatywnym Newconnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., spółką pod firmą Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Astro) listu intencyjnego, na mocy którego strony postanowiły, że zainteresowane są podjęciem wzajemnej współpracy przy uruchomieniu i rozpowszechnianiu przez Media Works dwóch programów telewizyjnych. Media Works oświadczyła w liście intencyjnym, że w celu rozpowszechniania programów telewizyjnych zamierza ubiegać się o uzyskanie koncesji na ich rozpowszechnianie drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym. Strony postanowiły, że w ramach współpracy Astro jest gotowa
oddać w dzierżawę na rzecz Media Works będącą w jej posiadaniu infrastrukturę techniczną niezbędną do rozpowszechniania programów telewizyjnych, a także oddać w najem niezbędną powierzchnię studyjną, jak i udostępnić swoje doświadczenie, wiedzę i know-how w produkcji programów telewizyjnych. Strony ustaliły, że szczegółowe warunki współpracy zostaną ustalone na podstawie szczegółowych umów, których zawarcie nastąpi po pozytywnym dla Media Works rozstrzygnięciu postępowań w przedmiocie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych ogłoszonych przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w dniu 20 grudnia 2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b7uo7

| | | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-222 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 179 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 347 50 00 | | 347 50 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pmpg@point-group.pl | | www.point-group.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-008-88-31 | | 010768408 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-22 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b7uo7

Podziel się opinią

Share
d3b7uo7
d3b7uo7