Trwa ładowanie...
dxarqri
dxarqri

Po I '10 deficyt w budżecie wyniósł 4.841,5 mln zł - MF (tabela)

15.02. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetowy państwa po styczniu 2010 roku wyniósł 4.841,5 mln zł, co daje 9,3 proc. deficytu w 2010 r., planowanego na poziomie 52,2 mld zł - podało...
Share
dxarqri

15.02. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetowy państwa po styczniu 2010 roku wyniósł 4.841,5 mln zł, co daje 9,3 proc. deficytu w 2010 r., planowanego na poziomie 52,2 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w poniedziałek w komunikacie.

Wydatki państwa wyniosły 26.891,8 mln zł, czyli 8,9 proc. kwoty 301.220,8 mln zł planowanej na 2010 rok.

Dochody budżetu państwa wyniosły 22.050,3 mln zł, czyli 8,9 proc. planu rocznego wynoszącego 249.006,6 mln zł.

dxarqri

plan wykonanie wykonanie na 2010 rok w mln zł w proc.

DOCHODY 249.006,6 22.050,3 8,9 podatki pośrednie 160.840,0 17.273,2 10,7 w tym podatek akcyzowy 53.070,0 4.192,0 7,9 CIT 26.300,0 382,3 * 1,5 PIT 36.085,0 2.604,1 * 7,2

dochody niepodatkowe 22.411,2 1.789,5 8,0 w tym cło 1.804,0 103,2 5,7 środki z UE 3.370,4 1,2 0,0 w tym: Wspólna Polityka Rolna i Rybacka 238,1 0,0 0,0 fundusze strukturalne i inne 3.132,3 1,2 0,0

WYDATKI 301.220,8 26.891,8 8,9 obsługa długu krajowego 26.592,1 1.294,6 4,9 obsługa długu zagranicznego 8.276,4 1.200,3 14,5 rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych 14.082,1 1.363,7 9,7 dotacja dla funduszu emerytalno-rent. 15.445,6 1.122,0 7,3 dotacje dla FUS 37.923,7 5.655,0 14,9 subwencja dla samorządów 47.184,5 6.322,2 ** 13,4

dxarqri

DEFICYT/NADWYŻKA -52.214,2 -4.841,5 9,3

Środki na finans. -14.432,9 -2.458,3 17,0 budżetu środków UE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU * 66.647,1 7.299,8 11,0

krajowe 45.486,2 12.109,2 26,6

dxarqri

bony 8.327,1 528,2 6,3 obligacje 51.759,2 7.961,4 15,4 środki z 09 6.762,3 9.902,6 146,4 pożyczki udzielone 43,8 1,1 2,5 pozostałe przychody i rozchody - - - przychody z prywat. 25.000,0 2.562,8 10,3 rozdysponowanie przychodów z prywat.-38.296,3 -3.265,5 8,5 w tym OFE -22.506,2 -1.733,2 7,7 Prefinansowanie z UE -1.347,6 -12,3 0,9 lokata - 6.545,3 - środki na centralnym rachunku bieżącym 6.762,3 -976,2 - budżetu państwa

zagraniczne 21.160,9 -4.809,4 -

  • - zmniejszenie dochodów o udziały w pod. doch. od os. fiz. oraz praw. za styczeń -zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w wysokości 2.100,0 mln zł * - część oświatowa subwencji ogólnej za luty wynosi 2.676,9 mln zł ** - obejmują finansowanie deficytu budSetu państwa i budSetu środków europejskich

(PAP)

bg/ fdu/ ana/

dxarqri

Podziel się opinią

Share
dxarqri
dxarqri