Trwa ładowanie...
dkjotf2

Podkarpackie/ Nabory projektów w ramach nowego RPO jeszcze w tym roku

W III i IV kwartale br. ogłoszone będą pierwsze konkursy na projekty finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na l. 2014-2020. Region otrzymał w ramach tego programu ponad 2,1 mld euro.

Share
dkjotf2

Jak podkreślił we wtorek na konferencji prasowej w Rzeszowie marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl, nowy RPO jest o 400 mln euro większy niż poprzedni. "Te 2,1 mld euro już mamy i nikt ich nam nie zabierze. Ta kwota będzie mogła być większa, bo w 2018 r. dzielona będzie rezerwa wykonania dla samorządów, które najlepiej wydają środki unijne" - dodał.

Samorząd województwa chce też pozyskać dla regionu, jak najwięcej pieniędzy z unijnych programów krajowych, takich jak Polska Wschodnia czy Infrastruktura i Środowisko.

Zdaniem Ortyla, pieniądze z RPO plus dodatkowe, które uda się ściągnąć do regionu pozwolą Podkarpaciu stać się liderem rozwoju gospodarczego w Polsce wschodniej. "Taki jest nasz cel i taka jest nasza ambicja" - podkreślił.

Wdrażaniem RPO na Podkarpaciu zajmować się będzie w urzędzie marszałkowskim nowy departament - zarządzania RPO. Dyrektor departamentu Adam Hamryszczak powiedział na konferencji, że pierwsze konkursy ogłoszone zostaną w III i IV kwartale br. "Musimy jeszcze przygotować wiele dokumentów m.in. wzory umów i przede wszystkim kryteria naborów" - dodał.

dkjotf2

Samorząd będzie musiał opracować również dwa ważne dokumenty: Plan Rozwoju Transportu w woj. podkarpackim oraz Regionalną Strategię Inteligentnych Specjalizacji. Ten pierwszy zawierać będzie wszystkie inwestycje drogowe i kolejowe, które będą realizowane w regionie. Strategia natomiast określi sektory gospodarki, które będą preferowane przy rozdziale unijnych pieniędzy. Na Podkarpaciu będzie to m.in. lotnictwo oraz sektor tzw. jakości życia.

Marszałek zaznaczył, że pierwszymi inwestycjami, które będą realizowane w ramach RPO będą obwodnice m.in. Oleszyc, Strzyżowa i Kolbuszowej oraz wjazdy i zjazdy z autostrady A4 w Przeworsku.

Ortyl dodał, że pieniądze z RPO mają służyć zrównoważonemu rozwojowi całego województwa. "Mając to na uwadze zapisaliśmy w programie m.in. nie tylko Rzeszowski Obszar Funkcjonalny - do czego byliśmy zobligowani, ale również osiem innych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Dodatkowo przeznaczamy prawie 90 mln euro na 11 powiatów, które mają słabo rozwinięty sektor usług publicznych" - powiedział. W powiatach tych jest m.in. duże bezrobocie.

Z podkarpackiego RPO 20 mln euro przeznaczone będzie dla gmin uzdrowiskowych, 2 mln euro otrzymają Ochotnicze Straże Pożarne, a 4 mln euro wydane będzie na gospodarczą promocję woj. podkarpackiego.

dkjotf2

Hamryszczak dodał, że samorząd będzie miał do dyspozycji 1 mln euro na tzw. przedsiębiorcze odkrywanie czyli pokazywanie i promowanie nowych sektorów gospodarki, które w przyszłości mogą stać się inteligentnymi specjalizacjami regionu. "Myślimy tutaj przede wszystkim m.in. o motoryzacji i biotechnologii. Pieniądze te będziemy mogli wydać np. na rozwój przedsiębiorstw z tych branż" - powiedział dyr. departamentu zarządzania RPO.

Regionalny Program Operacyjny woj. podkarpackiego na lata 2014-2020 będzie finansowany z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

dkjotf2

Podziel się opinią

Share
dkjotf2
dkjotf2