Trwa ładowanie...
d2dc1z2
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela...

POLIMEX-MOSTOSTAL - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii A, G, K i L. (11/2011)
Share
d2dc1z2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii A, G, K i L. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, iż w dniu 27 stycznia 2011 r., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie wniosku, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym 5/2011, podjął uchwałę nr 124/2011, w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, G, K i L spółki Polimex - Mostostal S.A.Do obrotu giełdowego dopuszczone zostały następujące akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda:- 7.500 (siedem tysięcy pięćset) akcji serii A,- 117.124 (sto siedemnaście tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje serii G,-38.733.090 (trzydzieści osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) akcji serii K,-17.829.488 (siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem)akcji serii L.Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczył datę wprowadzenia do obrotu giełdowego na 2 lutego 2011 roku akcji:- serii A, pod warunkiem
dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 2 lutego 2011 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym,- serii G, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 2 lutego 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLMSTSD00019";- serii K i L, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 2 lutego 2011r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLMSTSD00019".W tym samym dniu Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwały nr 125/2011 i 126/2011 w sprawie wykluczenia z dniem 2 lutego 2011 r. z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki Naftobudowa S.A.oraz akcji spółki Energomontaż-Północ S.A., w związku z dokonanym połączeniem tych spółek ze spółką Polimex-Mostostal S.A.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czackiego 15/17
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Wojciec Wilomski Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dc1z2

Podziel się opinią

Share
d2dc1z2
d2dc1z2