Trwa ładowanie...
d3aj5y2
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Emitenta (202/2014)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Emitenta (202/2014)

Share
d3aj5y2

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 202 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42 (?Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 195/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku, informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki nowych członków: Pana Krzysztofa Kaczmarczyka oraz Pana Andrzeja Zwary. Zgodnie z przyjętymi Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz w celu umożliwienia Akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nowo powołanymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, członkami Rady Nadzorczej Spółka przedstawiła życiorys Pana Krzysztofa Kaczmarczyka w raporcie bieżącym nr 195/2014 z dnia 3.12.2014 roku. Natomiast życiorys Pana Andrzeja Zwary Spółka przedstawia jako załącznik do niniejszego raportu. Powołani członkowie Rady Nadzorczej Spółki złożyli pisemne oświadczenia, że poza Spółką. nie wykonują innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie są członkami organów konkurencyjnych spółek
kapitałowych, nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. Złożyli również oświadczenia, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | CV-Andrzej Zwara.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 01-171 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Młynarska | | 42 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Ewa Ciborowska Dyrektor Biura Zarządu i Doradztwa Prawnego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

Podziel się opinią

Share
d3aj5y2
d3aj5y2