Trwa ładowanie...
d1o9rl2

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zmiana w strukturze akcjonariatu. (3/2011)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zmiana w strukturze akcjonariatu. (3/2011)

Share
d1o9rl2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana w strukturze akcjonariatu. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polimex-Mostostal S.A. (Spółka)
informuje, że w wyniku zarejestrowania w dniu 31 grudnia 2010 r przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy emisji akcji serii K i L wyemitowanych w związku z połączeniem Polimex-Mostostal S.A. z siedmioma spółkami uległ obniżeniu udział dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki iw ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.W związku z powyższym, w dniu 11 stycznia 2011 r., wpłynęło do Spółki od Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" zawiadomienie, sporządzone na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 i art.69a ust 1. pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 ze zmianami), informujące iż w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Polimex-Mostostal S.A. w dniu 31 grudnia 2010r., posiadana obecnie przez OFE PZU "Złota Jesień" ilość akcji spółki uprawnia do dysponowania poniżej 5% ogólnej
liczby głosów w spółce.OFE PZU "Złota Jesień" posiada obecnie 23.220.172 (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt dwi) akcje co przed połączeniem stanowiło 5.0005% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do takiego samego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.Po połączeniu, ta sama liczba akcji, stanowi 4.46% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do takiego samego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o9rl2

| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czackiego | | 15/17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Wojciech Wilomski Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o9rl2

Podziel się opinią

Share
d1o9rl2
d1o9rl2