Trwa ładowanie...
d3gm32x
espi

POLMED S.A. - Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu co do podziału zysk...

POLMED S.A. - Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu co do podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok 2013 (14/2014)
Share
d3gm32x

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLMED S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu co do podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok 2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przekazuje do publicznej informacji, iż dnia 14 kwietnia 2014 roku Rada Nadzorcza Polmed S.A. podjęła uchwałę w przedmiocie wydania pozytywnej opinii co do rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013. W związku z uzyskaniem pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, Zarząd POLMED S.A. zawnioskuje do Walnego Zgromadzenia, by zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku wynoszący 3.248.465,84 zł. (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt cztery groszy) podzielić w następujący sposób: - kwotę w wysokości 1.134.002,44 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące dwa złotych i czterdzieści cztery grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,04 zł (cztery grosze) na akcję; - kwotę w wysokości 2.114.463,40 zł (słownie: dwa miliony sto czternaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złotych i
czterdzieści groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 38 ust. 1 pkt 11 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLMED S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
83-200 Starogard Gdański
(kod pocztowy) (miejscowość)
osiedle Kopernika 21
(ulica) (numer)
(58) 7750919 (58) 5601814
(telefon) (fax)
polmed@polmed.pl www.polmed.pl
(e-mail) (www)
592-19-63-724 192110780
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 RADOSŁĄW SZUBERT PREZES ZARZĄDU
2014-04-14 ROMUALD MAGDOŃ WICEPREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gm32x

Podziel się opinią

Share
d3gm32x
d3gm32x