Trwa ładowanie...
d3scjt9
d3scjt9
espi

POLNA - Zmiana stanu posiadania akcji (18/2013)

POLNA - Zmiana stanu posiadania akcji (18/2013)
Share
d3scjt9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Zbigniewa Jakubasa zawiadomienie o treści: "Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuję, że w wyniku zawartej w dniu 18 października 2013 roku i rozliczonej w dniu 23 października 2013 roku transakcji kupna 4.591 sztuk akcji Spółki POLNA S.A. na rynku regulowanym przez Zbigniewa Jakubasa zwiększył się o więcej niż 1% łączny posiadany udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki POLNA S.A. Pana Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu art. 4 ust. 15 Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Wartico Invest Sp. z o.o., Energopol-Warszawa S.A. oraz Energopol-Trade S.A. Przed powyższą zmianą Zbigniew Jakubas wraz z w/w podmiotami zależnymi- Multico Sp. z o.o., Wartico Invest Sp. z o.o. i Energopol- Warszawa S.A.
oraz Energopol-Trade S.A., posiadał 632.444 szt. akcji Spółki POLNA S.A., dających prawo do 632.444 głosów, co stanowiło 44,68% udziału w kapitale zakładowym i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów. Na dzień składania zawiadomienia Zbigniew Jakubas wraz z w/w podmiotami zależnymi tj. Multico Sp. z o.o., Wartico Invest Sp. z o.o., Energopol-Warszawa S.A. oraz Energopol-Trade S.A. ogółem posiada 647.035 szt. akcji Spółki POLNA S.A. , co stanowi 45,71% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do wykonywania 647.035 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 45,71% udziału w ogólnej liczbie głosów." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNA Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
37-700 Przemyśl
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obozowa 23
(ulica) (numer)
16 678 66 01 16 - 678 37 10
(telefon) (fax)
sekretariat@polna.com.pl www.polna.com.pl
(e-mail) (www)
795-020-07-05 650009986
(NIP) (REGON)
d3scjt9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Andrzej Piszcz Prezes Zarządu
2013-10-28 Piotr Woś Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3scjt9

Podziel się opinią

Share
d3scjt9
d3scjt9