Trwa ładowanie...
d3r65hz
espi

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (3/2013)

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (3/2013)
Share
d3r65hz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w 2013 roku przekazywane będą w niżej określonych terminach: 1. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową: - IV kwartał 2012 ? 1 marca 2013 r. - I kwartał 2013 ? 15 maja 2013 r. - III kwartał 2013 ? 14 listopada 2013 r. 2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 roku ? 30 sierpnia 2013 r. 3. Raporty roczne: - jednostkowy raport roczny za rok 2012 ? 30 kwietnia 2013 r. - skonsolidowany raport roczny za rok 2012 ? 30 kwietnia 2013 r. Na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent oświadcza, iż w 2013 roku nie będzie przekazywał odrębnych raportów kwartalnych w związku z zamieszczaniem w skonsolidowanych raportach kwartalnych dodatkowych informacji finansowych oraz na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Emitent oświadcza, iż w 2013 roku nie będzie przekazywał odrębnego raportu półrocznego w związku z zamieszczeniem w skonsolidowanym raporcie półrocznym półrocznego
skróconego sprawozdania finansowego. Ponadto Emitent informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Armii Krajowej 41
(ulica) (numer)
+48 32 359 64 10 +48 32 359 63 54
(telefon) (fax)
pgo-sa@pgo-sa.com.pl www.pgo-sa.com.pl
(e-mail) (www)
7712374309 590722383
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r65hz

Podziel się opinią

Share
d3r65hz
d3r65hz