Trwa ładowanie...
d4bfzvc
espi

POLSKIE JADŁO S.A. - Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Spółki (3/2013)

POLSKIE JADŁO S.A. - Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Spółki (3/2013)
Share
d4bfzvc
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-25
Skrócona nazwa emitenta
POLSKIE JADŁO S.A.
Temat
Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 25 stycznia 2013 roku otrzymał informację o ogłoszeniu upadłości Spółki obejmującej likwidację majątku. Podstawą do ogłoszenia upadłości Spółki obejmującej likwidację majątku jest postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia upadłości Spółki obejmującej likwidacje jej majątku. Jednocześnie Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Sitka oraz sędziego ? komisarza w osobie Elżbiety Brzozowskiej. Postanowienie nie jest prawomocne.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLSKIE JADŁO S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-065 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piastowska 23
(ulica) (numer)
012 292 02 60 012 292 02 59
(telefon) (fax)
biuro@polskiejadlo.com.pl www.polskiejadlo.com.pl
(e-mail) (www)
676-17-62-258 351212109
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Jan Kościuszko Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bfzvc

Podziel się opinią

Share
d4bfzvc
d4bfzvc