Trwa ładowanie...
d409aiq
d409aiq

Posłowie o projekcie umożliwiającym firmom emisję obligacji

Możliwość emisji przez firmy obligacji wieczystych i podporządkowanych - to cel projektu ustawy o obligacjach, którym w środę zajmował się Sejm. Poparcie projektu zapowiedziały kluby PO, PSL, SLD i KPSP. PiS ma się wstrzymać. Głosowanie zapewne w piątek.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d409aiq

Przewodnicząca sejmowej komisji finansów publicznych Krystyna Skowrońska (PO) przedstawiając sprawozdanie z prac tej komisji nad projektem, powiedziała, że najsłabiej rozwinięty segment rynku kapitałowego, to segment długoterminowych papierów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa, w tym przez przedsiębiorstwa niefinansowe.

"Jeżeli chcemy postawiać na rozwój gospodarki, to powinniśmy stworzyć możliwości różnorodności w finansowaniu ich działalności" - powiedziała posłanka. Zaznaczyła, że w rozwiniętych gospodarkach najważniejszymi źródłami finansowania firm są emisje akcji, kredyty bankowe oraz środki pochodzące z emisji obligacji. "Ten projekt ustawy wprowadza rozwiązania, które umożliwiają emisję obligacji podporządkowanych oraz emisję obligacji wieczystych" - mówiła.

Wyjaśniła, że obligacje wieczyste, to takie, które nie podlegają wykupowi, a świadczenie emitenta polega na zapłacie odsetek w formie renty wieczystej. Natomiast obligacje podporządkowane to takie, z których zobowiązania - w przypadku upadłości lub likwidacji emitenta - podlegają zaspokojeniu w kolejności wskazanej w warunkach emisji. Dotychczas tego rodzaju obligacje nie mogły być w Polsce źródłem kapitału, gdyż - ze względu na brak odpowiednich przepisów - nie można było ich emitować. Skowrońska zapewniła, że przygotowana przez rząd ustawa, wprowadza taką możliwość.

d409aiq

Dodała, że poparcia komisji nie uzyskały poprawki zgłoszone przez PiS umożliwiające emisję obligacji wieczystych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Przed przyjęciem takiej poprawki przestrzegała Komisja Nadzoru Finansowego, argumentując m.in., że niekontrolowane emisje obligacji zwiększałyby ryzyko związane z funkcjonowaniem kas.

Reprezentujący PO poseł Killion Munyama powiedział, że jego klub popiera zmiany przewidziane w projekcie. Przypomniał, że projekt ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę o obligacjach, która - według niego - mimo nowelizacji nie uwzględnia potrzeb polskiego rynku kapitałowego.

Podobnie Genowefa Tokarska z PSL mówiła, że zmiany poprawią stosowanie przepisów dotyczących obligacji. "Proponowane zmiany dokonują wsparcia rynku obligacji komercyjnych, zwiększają ochronę interesów obligatariuszy i bezpieczeństwo obrotu" - mówiła Tokarska. Wskazała, że w ocenie PSL projekt zasługuje na przyjęcie.

Także Krzysztof Kłosowski z SLD chwalił propozycję. Mówił, że jest ona próbą kompleksowej regulacji tematu obligacji nieskarbowych. "Obecne regulacje nie przystają do praktyki i stanowią hamulec rozwoju rynku nieskarbowych papierów dłużnych" - mówił poseł i zapewnił, że SLD opowie się za uchwaleniem ustawy o obligacjach.

d409aiq

Również Jan Ziobro z KPSP zapowiedział, że jego klub będzie głosował za zmianami. Zwrócił uwagę, że z uzasadnienia projektu wyłania się troska o stworzenie większych możliwości dla pozyskania kapitału w drodze emisji obligacji przez przedsiębiorstwa niefinansowe.

"To jest bardzo ważna ustawa. (...) Jest to uporządkowanie ważnej dziedziny finansów i dlatego byśmy chcieli z pełną mocą ją poprzeć" - deklarował Jerzy Żyżyński z PiS, jednak - wskazał - na przeszkodzie stoi problem uniemożliwienia SKOK-om emitowania obligacji wieczystych. Wyjaśnił, że SKOK-i zostały zobowiązane do podniesienia kapitału, ale nie mają do tego instrumentów. Według Żyżyńskiego obligacje wieczyste pozwoliłyby kasom na uzyskanie kapitału, ale - jak mówił - z powodów politycznych im to uniemożliwiono. "To ustawa, która jest beczką miodu, do której dodano łyżkę dziegciu" - powiedział poseł. Zaznaczył, że z tego powodu PiS nie może w pełni poprzeć projektu i wstrzyma się od głosu.

Według resortu finansów, który przygotował projekt, Polski rynek kapitałowy jest niesymetryczny. Długoterminowe papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa należą to jego najsłabiej rozwiniętych segmentów; tymczasem w wysoko rozwiniętych gospodarkach, obok emisji akcji oraz kredytów bankowych, to właśnie obligacje są dla przedsiębiorstw jednym z podstawowych źródeł finansowania.

MF uważa, że konieczne jest jednoznaczne rozstrzygnięcie wątpliwości narosłych wokół niektórych przepisów, jak również poprawa czytelności ustawy. Projekt przewiduje m.in. stworzenie podstaw do ustanawiania i działania zgromadzenia obligatariuszy. Rozszerzony ma być zakres instrumentów przysługujących emitentom - wprowadzone zostaną tzw. obligacje podporządkowane oraz obligacje wieczyste. Ponadto w ustawie mają się znaleźć przepisy dotyczące warunków emisji.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2015 r.

d409aiq

Podziel się opinią

Share
d409aiq
d409aiq